אבות ישורון (1992-1904)


היה ידוע באופי החדשני של לשונו. מתחילת דרכו הייתה כתיבתו האישית שונה לחלוטין ממה שאפיין את משוררי בני דורו. נודע גם בשירתו הפוליטית שעוררה פולמוסים רבים.

כתבי יד
מכתבים
קטעי עיתונות
תמונות
וידאו