אחד העם (1927-1856)


שם העט של אשר צבי (הירש) גינצברג, מראשי הוגיה של הציונות. נולד בסקווירא חי באודסה. ייסד שיטה "לאומית" או "לאומית-מוסרית" בתנועה הציונית, כנגד שיטת חובבי ציון שפעלו לישוב א"י על ידי התיישבות. ייסד את חברת "בני משה" כדי לממש את רעיונותיו. בשנת 1897 השתתף בקונגרס בבאזל  והתנגד להרצל ודיעותיו המדיניות.כתבי יד
מכתבים