ביאליק, חיים נחמן (1873-1934)

מתוך חוברת של גנזים