דן פגיס (1986-1929)


משורר ומתרגם, חוקר שירת ימי הביניים של יהדות ספרד. רבים מבני משפחתו נספו בשואה. פגיס סירב לדבר על קורותיו בתקופת השואה אך נתן לכך ביטוי צורב בחלקים גדולים ביצירתושירו "נכתב בעיפרון בקרון החתום" חקוק על אנדרטת הקרון ב"יד ושם" ועל האנדרטה במחנה ההשמדה בלז'ץ.


כתבי יד
מכתבים