יהושע בר-יוסף (1992-1912)


סופר, מחזאי ופובליציסט. נולד בצפת למשפחה חרדית, דור חמישי לילידי העיר שעמדה במרכז יצירתו לצדה של ירושלים. בין ספריו הרבים: “עיר קסומה” רומן משפחה רחב יריעה על אנשי צפת ונופיה במאות ה-19 וה-20 – טרילוגיה הנחשבת כאחת מהיצירות החשובות בספרות העברית החדשה, “סוכת שלום” רומן היסטורי על מקובלי צפת במאה ה-16, האוטוביוגרפיה “בין צפת לירושלים”, “אהבת נפש” על אהבתו האסורה של סופר סת”ם חרדי לתלמידו ו”אפיקורוס בעל כורחו” על משבר אמונה וסערת יצרים.    

 

כתבי יד

מכתבים תמונות קטעי עיתונות