יוסף ויץ (1972-1890)


נולד בעיירה בורמל ברוסיה בשנת 1890 ולמד בחדר. מילדותו ינק את אהבת העצים כבן לאב שעסק לפרנסתו בתחום היערנות. עם פרוץ הפרעות בשנת 1905 הוא גויס לצבא הרוסי ובשנת 1908 עלה ארצה עם משפחתו במסגרת העלייה השנייה. הוא למד חקלאות ושפות ועבד לפרנסתו בפרדסי רחובות, הגליל וחדרה, לצד כתיבה ופעילות ציבורית בהסתדרות החקלאית. ב-1911 נבחר לתפקיד יו"ר הסתדרות הפועלים החקלאיים בארץ ישראל בשנת 1932 התמנה וייץ לתפקיד מנהל מחלקת הקרקעות והייעור בקרן קימת לישראל. כתב תחת שמות עט רבים.

מכתבים