יוסף חיים ברנר (1921-1881)


מגדולי הספרות העברית המודרנית ומן החלוצים שבה. הוגה, פובליציסט, מתרגם ומנהיג ציבור שהיה לדמות נערצת כבר בחייו, וביתר שאת לאחר הירצחו בפרעות תרפ”א ב-2 במאי 1921. נולד בעיירה נוביה מליני בפלך צ’רניגוב, אוקראינה כיום. למד בישיבה בהומל, אך סולק ממנה לאחר שנתפס כותב דברי חול. שנתיים לאחר שגוייס ב-1901 לצבא הרוסי, ערק וברח ללונדון והחל בפעילות ספרותית קדחתנית. כתב את ספרו “מסביב לנקודה”, וערך והוציא לאור את כתב העת “המעורר” שהשפעתו על התפתחותה של הספרות העברית החדשה הייתה עצומה. עלה לארץ ישראל ב-1909, ונהיה לדמות מרכזית בחיי הספרות והתרבות בישוב. מספריו הידועים: “מן המצר”, “מכאן ומכאן”, “שכול וכישלון”.    

 
 

מכתבים

כתבי יד תמונות ברנר מתוך חוברת של גנזים