משה בסוק (1907-1966)

משורר, מתרגם ועורך

מתוך חוברת של גנזים