צבי שץ (1890-1921)


צבי שץ היה סופר עברי יליד רוסיה, אשר נרצח ביפו בשנת 1921כ"ד בניסן תרפ"א עם הסופר י"ח ברנר וחבורתו

מכתבים
תמונות