בעל הארכיון מספר ארכיון גדול/קטן שנות חיים
א
גנזים 184 ג נוסד ב-1951
אבי שאול, מרדכי 302 ג 1898-1988
אביאל, אילנה 666 ק 1925
אביבי, ברוך 491 ג 1910-2002
אביגיל, משה 170 ק 1886-1969
אבידע, יהודה ליב 138 ק 1887-1962
אבידר טשרנוביץ, ימימה 584 ג 1909-1998
אביו, שלמה 555 ג 1939
אבינעם , ראובן 30 ג 1905-1974
אביצוק, יעקב 588 ק 1924
אבן, אבא 138 ק 1925-2002
אבן זהב, ארי 40 ג 1899-1974
אבן שושן, שלמה 636 1910-2004
אבן שמואל, יהודה (קופמן יהודה) 421 ג 1886-1976
אבנרי, שרגא 353 ג 1913-1982
אברמוביץ, שלום יעקב 138 ק 1913-1982
אברמסקי, יעקב דוד 4 ג 1914-1979
אברמסקי קיסטר, שלומית 435 ק 1953-
אגודת הסופרים 25 ג נוסדה ב-1921
אגמון, נתן (נתן ביסטריצקי) 344 ג 1896-1980
אדלשטין, מנחם מנדל 31 ק
אהוד, יורם (ראה: וינברג, אריה) 511 ק 1902-1984
אהל, מילא 172 ג 1925-2005
אהרונוביץ, יוסף 139 ק 1877-1937
אהרונוביץ', צפורה 619 ק 1914-1971
אהרוני, אברהם 347 ק
אהרוני, עדה 427 ק 1933
אובסי, יהושע 26 ק 1883-1957
אוכמני, עזריאל 263 ג 1907-1978
אוליצקי, ליב 139 ק 1894-1975
אוליצקי, שמואל 624 ק 1930
אולסבנגר, עמנואל 122 ק 1888-1961
אוסטרי דן, ישעיהו 655 ג 1912-1992
אוסטשובר, אפרים 612 ק
אוסישקין, מנחם 139 ק 1863-1941
אוסמן ישראל 139 ק 1886-1951
אופין, יוסף 699 ק
אופק, אוריאל 180 ג 1926-1987
אופק, בינה 369 ק 1934
אור, אראלה 690
אורון, דרור 140 ק 1923-1956
אורלב, אורי 707 ק 1931-
אורלן, חיים 290 ג 1911-1982
אורלנד, יעקב 265 ג 1914-2002
אורלנס אברהם שלום 140 ק 1893-1959
אורמיאן, חיים 391 ק 1901-1989
אורנן, עוזי 395,546 ג 1923
אורפז, יצחק 396 ג 1923
אורצקין, ז. ח 140 ק
אושרוביץ, הירש 370 ג
אחד העם (אשר גינזברג) 205 ק 1856-1927
אטיגין, תהילה 141 ק
אטלס, יהודה 726 1937
אידלזון, אברהם צבי 141 ק 1882-1938
אידלשטין, יהודה 141 ק 1894-1981
איונסקי, מ. 141 ק
איזבן, שמואל 141 ק 1905-1995
איזן, אסתר 639 ק
איזנשטט, בן ציון 141
אייזיקס, דב ברנרד 24 ק
איזן, אסתר 639 ק 1924
אייזנמן, צבי 394 ג 1920
איזנשטט, בנציון 141 ק 1873-1951
אייזנשטדט, שמואל 57 ג 1886-1970
אילון, דבורה ונפתלי 485 ק 1905
אילת, אליהו 142 ק 1903-1990
אימבר, נפתלי הרץ 142 ק 1856-1909
אינדיצקי, יחיאל יצחק 142 ק
אינדלמן, אלחנן 142 ק 1913-1983
אינהורן, איסר יוסף 142 ק 1886-1926
איש הורוביץ, אליהו 142 ק 1892-1970
איתן, רחל 402 ג 1932-1987
אלבק, שלום 142 ק 1858-1920
אלג'ם, יעקב 716
אלדמע, יחיאל אהרון 142 ק 1902-1955
אלוני, נחמיה 142 ק 1906-1983
אלחנני, אברהם ח. 133 ג 1909-2009
אלטבויר, משה 142 ק 1904-1998
אלטמן, משה 524 ג 1890-1981
אלטמן, אידה
אליאב, יעקב 128 ק 1890-1980
אליעז, רפאל 384 ג 1905-1974
אליצדק, אוריאל 142 ק
אלירז, ישראל 730 ג  1936-2016
אלישב, איזידור (בעל מחשבות) 142 ק 1873-1924
אלישבע (ביחובסקי) 7 ג 1888-1949
אלכסנדר, מרים 559 ק
אלכסנדרוב, שמואל 143 ק 1865-1941
אלמליח, אברהם 143 ק 1885-1967
אלעד לנדר, פנחס 255 ק 1905-1987
אלעזרי וולקני, מאיר 300 ק 1882-1949
אלעזרי ולקני, יצחק 23 ק 1880-1955
אלפר, רבקה 472 ק 1902-1958
אלקושי, גדליה 143 ג 1910-1988
אלקים, שלי 515 ג 1955-
אלקלעי, ראובן 375 ק 1907-1976
אלקלעי, רחל 552 ק
אלתר, נחום 393 ק 1900-1960
אלתרמן, נתן 299 ק 1910-1970
אמיר, אהרן 352 ק 1923-2008
אמיתי, מאיר 269 ק
אמיתי, מרדכי 269 ג 1914-1993
אמרי פיגנברג, רחל 602 ג 1885-1972
אמתי (בר צבי), גדליה 379 ק
אנכי, זלמן 6 ג 1878-1947
אנקורי, יהושע 143 ק 1880-1962
אסף, שמחה 596 ק 1889-1953
אפל, זלו 397 ק
אפל, יהודה לייב 199 ק 1857-1934
אפרתי, ישראל 91 ג 1891-1981
אפשטיין, אברהם 143 ק 1841-1918
אקנר, אברהם 405 ק 1907-1987
אקר, אנדה 422 ק
ארד, צבי 389 ג 1909-1964
ארואטי, עזרא 532 ג 1920
ארטר, יצחק 144 ק 1791-1851
אריאל ק, צבי 574 ג
אריגור, גור אריה יצחק 90 ק 1902-1978
אריכא, יוסף 154 ג 1906-1972
ארכיון "פרסים ספרותיים"
ארליך, אשר 144 ק 1878-1952
ארנפריז, מרדכי 144 ק
אש, שלום 144 ק 1880-1957
אש, שניאור זלמן 193 ק 1887-1959
אשכלי, אהרן זאב 144 ק 1901-1948
אשכנזי טוביה 46 ק 1904-1970
אשמן, אהרן 383 ג 1896-1984
ב
ב. מרדכי 325 ג 1909-1971
באוך, אפרים 665 ק 1934
בבלי, אשר 145 ק
בבלי, הלל 145 ק 1893-1961
בדולח אפשטיין, חנה 590 ק 1931
בדר, גרשם 145 ק 1868-1953
בדר, דוד 145 ק 1875-1950
בדר, מנחם 145 ק 1895-1985
בהט, יעקב 145 ק 1910-1988
בובר, מרטין מרדכי 146 ק 1878-1965
בוילוק, שמעון 539 ג
בונדהימר, שמעון 146 ק 1897-1959
בונדי, רות 554 ק 1923
בונין, חיים יצחק 146 ק 1875-1943
בונין, שמואל דוד 146 ק 1900-1978
בוסק, מאיר 343 ג 1912-1992
בורובסקי, שמואל 146 ק
בורישנסקי, רפאל מרדכי 146 ק
בורלא, יהודה 28 ג 1886-1969
בורנשטין, דוד יוסף 146 ק
בורקוב, מרדכי אלעזר 146 ק
בז'רנו, מאיה 676 ק
בחור, יונה 526 ק 1928-1991
ביאליק, חיים נחמן 51 ק 1873-1934
בידרמן, ישראל 480 ק
ביילין, אשר 19 ג 1881-1948
בלבן, זבולון זליג 147 ק 1880-1949
בלובשטין, רחל 248 ק 1890-1931
בלוי, עמרם 147 ק 1894-1974
בלוך, חיים יצחק הכהן 147 ק 1867-1948
בלומנטל, אהרן שמחה 147 ק 1870-1963
בלומנטל, זלמן מנחם 147 ק
בלושר, מ. 147 ק
בליי, אלימלך 558 ק
בליי צפורי, אברהם 323 ק
בלנק, אליהו 147 ק 1887-1955
בלנק, שמואל לייב 147 ק 1891-1962
בן אביגדור, אברהם ליב 157 ג 1866-1921
בן אברהם, א. 148 ק
בן אברהם, חיים שלום 148 ג 1893-1965
בן אורי, א. 148 ק
בן אמוץ, דן 307 ג 1923-1989
בן אמתי, לוי 309 ג 1901-1980
בן ארצי (האן), שמואל 642 ק 1914
בן ברוך (שורץ), שלום 149 ק 1886-1965
בן גבריאל, מ. י. 149 ק 1891-1965
בן גוריון, דוד 149 ק 1886-1973
בן גריון, עמנואל 149 ק 1903-1987
בן דניאל, נחום
בן ופסי, נחבי 149 ק
בן יהודה, אליעזר 149 ק 1922-1985
בן יהודה, נתיבה 697 ק
בן יוסף ראובן 321 ק 1937-2001
בן יחזקאל, מרדכי 149 ק 1883-1970
בן יעקב, ש. (שטרנפלד) 149 ק
בן ישי, אהרן זאב 149 ק 1902-1977
בן ישראל, אשר 572 ג 1887-1958
בן מאיר, משה שלמה 150 ק 1897-1958
בן מנחם (שלנגר), משה 621 ק 1898-1968
בן נר, יצחק 684 ק
בן סירה (שיפמן), פנחס 481 ג 1873-1945
בן עדי, שושנה 144 ק 1944
בן עזר, אהוד 363 ג 1936
בן עזרא, עקיבא 53 ג 1897-1987
בן עמרם (ליפובצקי), פסח 743 ק 1902-1962
בן צבי-ינאי, רחל 150 ק 1886-1979
בן צבי, יצחק 150 ק 1884-1963
בן ציון גוטמן, שמחה 113 ג 1870-1932
בן ראובן, שרה ורמי 709 ק
בן שאול, משה 256 ג 1930-2007
בן שבת, שמואל 150 ק 1888-1957
בן שחר (בורשטיין) שלמה חיים 146 ק
בן שמא, מאיר הלל 275 ק 1902-1979
בנארי, נחום 620 ק 1893-1963
בניהו, מאיר 150 ק 1926-2009
בניועץ, אלעזר 498 ק 1937
בנשלום, בנציון 220 ג 1907-1968
בס, שמואל 44 ג 1899-1949
בסוק, משה 116 ג 1907-1966
בצר, עודד 538 ג 1921-1989
בר, עמוס 527 ג 1931-2011
בר אדון, פסח 717
בר דרומא, חיים 333 ג 1892-1970
בר יוסף, חמוטל 711
בר יוסף, יהושע 452 ג 1912-1992
בר יוסף, יצחק 645 1949
בר עוז, אברהם 114 ק 1933
בר שלום, הרי 631
בר תנחום, משה 203 ק 1889-
בראדי, חיים 156 ק 1868-1942
בראונשטין, דורון 696
ברגד, זאב 438 ק 1940-2003
ברגמן, שמואל הוגו 203 ק 1883-1975
ברגשטיין, פניה 618 ק 1908-1950
ברדיצ'בסקי, מיכה יוסף 47 ק 1865-1921
ברוידס, אברהם 29 ג 1907-1979
ברוידס, יצחק 390 ק 1879-1946
ברוידס, ראובן אשר 101 ק 1851-1902
ברוך, יצחק ליב 204 ק 1874-1953
בארון, דבורה 48 ק 1887-1956
ברור, אברהם יעקב 76 ג 1884-1975
ברושי, אביבה 725 1934
ברזילי, יעקב 735 1933
ברזל, הלל 420 ג 1925
ברימן, שלמה 204 ק
ברינין, ראובן 204 ק 1862-1940
ברכיהו, אהרן מיכל 197 ק 1869-1946
ברכיהו, מרדכי 110 ק 1882-1959
ברלין פפיש, טובה 562 ג
ברלס, אמציה 342 ק 1901-1995
ברמאיר, צבי 203 ק 11915-1981
ברנר, בנימין 477 ק 1898-1982
ברנר, יוסף חיים 20 ג 1881-1921
ברנשטיין, אורי 531 ק 1936-2017
ברנשטין, שמעון 50 ק 1882-1962
ברסלבי, יוסף 197 ק 1896-1972
ברסלבסקי, משה 197 ק 1903-1967
ברקוביץ', יצחק דב 197 ק 1885-1967
ברקש, חיים 518 ג
ברש, אשר 49 ג 1889-1952
ברתיני, ק. א. 162 ג
ברתנא, אורציון 489 ק
בת הלוי, דבה 204 ק 1900-1993
בת מרים, יוכבד 373 ק 1901-1980
ג
גבאי, יהודה 468 ק 1906-1994
גדרון, תמר 506 ק 1926-2014
גואלמן, אליעזר 365 ק 1913-1993
גובר, רבקה 201 ג 1902-1961
גוברין, נורית 675 1935
גוברין, עקיבא 386 ק 1902-1980
גוטין, ישראל 368 ק 1903-1986
גוטלובר, אברהם בר 37 ק 1811-1899
גוטליב, הינקו 37 ק 1886-1948
גוטמן, נחום 469 ג 1898-1980
גוטסמן, בנימין 475 ק 1887-1951
גוטפריד, מרדכי 82א 1884-1963
גולדברג, אברהם 204 ק 1790-1850
גולדברג, לאה 274 ג 1911-1970
גולדברג, ראובן 376 ק 1913-1983
גולן, שמאי 449 ג 1933-2017
גור, יהודה 658 ק 1830-1892
גורדון, יהודה ליב (יל"ג) 457 ג 1830-1892
גורדון, שמואל 535 ק 1867-1933
גורדין, אבא 81 ק 1887-1964
גורן, נתן 102 ק 1887-1955
גורפין-אוכמני, רבקה 263 ג 1908-1983
גזית (ראה טלפיר רבקה וגבריאל)
גיל (גילר), משה 185 ק 1911-1967
גילן, מקסים 715
גינוסר, פנחס 357 ק 1924-2008
גינזבורג, מרדכי 205 ק 1894
גינזבורג, פסח 205 ק 1894-1947
גינצבורג, שמעון 205 ק 1890-1944
גלאי, בנימין 692
גלבוע, אמיר 372 ק 1917-1984
גלוזמן, שרה 205 ג 1915-1988
גלזר, מרדכי 573 ק 1951
גליק, מרדכי 205 ק
גליקסון, משה 205 ק 1878-1939
גלעד, בנימין 436 ק 1915-1972
גלרטר, מנחם 607 ק
גנוז, יצחק 419 ג 1927
גנסין, אורי ניסן 206 ק 1879-1913
גנסין מנחם 206 ק 1882-1951
גפן, אדיבה (קטעי עתונות) 729 1943
גרא, גרשון 508 ק 1922-2001
גרבלסקי, בת-שבע 206 ק 1894-1932
גרדון, משה 207 ק 1894-1974
גרודזנסקי, שלמה 312 ג 1904-1972
גרוס, נתן 542 ק 1919-2005
גרין הגורני, אברהם 550 ק 1932-1995
גרינברג, אורי צבי (אצ"ג) 207 ק 1896-1981
גרינברג, חיים 207 ק 1889-1953
גרינברג, דב ברנרד 207 ק 1901-1996
גרינפלד, אריה ליב 207 ק
גרנך, יוחנן 663
 גרשוני (קמהלר) גרשון 273 ק 1902-1969
גשורי, מאיר, שמעון 183 ג 1897-1978
ד
דביר, יהודה 168 ק
דגון, ברוך 208 ק 1884-1957
דגן, שמואל 208 ק
דגני, אסי 698
דובנוב, שמעון 208 ק 1860-1941
דוברוב, הלל 126 ק 1856-1936
דוד, יונה 356 ק 1919-2009
דוד, ישראל וגרטה 94 ג
דוד, סנדו 416 ג 1922-2003
דודזון, אפרים 181 ג 1898-1964
דוידזון, מיכל 71 ק 1883-1941
דוידית, רבקה 501 ג 1908-1970
דוליצקי, מנחם מנדל 108 ק 1858-1931
דומניץ, אהרן 81 ק 1884-1975
דור, מירי ומנחם 465 ק 1911-1945
 דור, משה 308 ק 1932-2016
דיזנגוף, מאיר 208 ק 1861-1936
דיין, יעל 745 ג 1939
דיין, שמואל 117 ק 1891-1968
דינור, בנציון 208 ק 1884-1973
דינור, יחיאל (ראה: ק. צטניק) 523 ק 1917-2001
דינזון, יעקב 289 ק 1862-1919
דיצני, רמי 686
דיקמן, שלמה 308 ק 1917-1965
דמיאל, יצחק 209 ק 1882-1972
דמשק, שלמה 70 ג 1896-1963
דפנא, משה 209 ק 1884-1963
דרוינוב, אלתר אבא 209 ג 1870-1938
דרורי, מרים 613 ק 1930-2014
דשא, מיכאל 359 ג 1915-1998
ה
האזרחי, יהודה 569 ג 1920-1974
הברמן, אברהם מאיר 377 ג 1901-1980
הגר, יוסף 598 ק 1885-1951
הוכשטיין, יהושע 210 ק
הומלסקי שמואל (ראה שגיב שמואל)
הופמן, מוריס 319 ק 1885-1940
הופרט, שמואל 431 ג 1936-2006
הופשטיין, דוד ופייגה 399 ג
הורביץ, ישראל 310 ק 1903-1983
הורוביץ, יעקב 27 ג 1901-1976
הורודצקי, שמואל אבא 35 ג 1871-1957
הירש יהודית 484 ק 1947-
הורן, שפרה 727
הכהן, מרדכי בן הלל 194 ק 1856-1936
הלברשטם, אליעזר 210 ק 1819-1899
הלוי, אלימלך אפשטיין 366 ק 1901-1983
הלוי, מרדכי 221 ק 1890-1978
הלוי, צבי אברהם 103 ק 1907-1957
הללס, שלמה 34 ג 1873-1953
הלפרין, יחיאל 395A ג 1880-1942
הלפרין, פנינה 395B ג
הלקין, שמעון 175 ג 1898-1987
המאירי, אביגדור 119 ג 1890-1970
המנחם, עזרא 272 ק 1907-1993
המפל, מרדכי 418 ק 1869-1945
הנדל, יהודית 678 ב
הניש, מאיר 33 ק
הפטמן, יוסף 210 ק 1888-1955
הפטמן, אברהם 210 ק
הר, ישראל 679 1899-1989
הר אבן, יעקב 130 ק 1900-1989
הר זהב, צבי 610 ק 1869-1956
הרוזן, יעקב 243 ק 1899-1977
הריס, חיים 210 ק
הרכבי, צבי 67 ג 1908-1979
הרן, שמעון 305 ק 1933-2004
הררי, חיים 32 ק 1883-1940
הררי, יהודית 605 ק 1885-1979
הררי, משה 606 ק 1955-
ו
וגר, משה 211 ק 1897-1992
וולדניצקי, אברהם 567 ק 1894-1959
וולך, יונה 651 ק 1944-1985
וילנסקי, מיכאל 83 ק 1877-1955
וינגרטן, שמואל 211 ק 1899-1987
וינר, חיים 211 ק 1901-1952
וינשטין, דוד צבי 211 ק
ויץ, יוסף 36 ק 1890-1972
וינברג, צבי זבולון 5 ג 1884-1971
ויניצקי, דויד 366 ק 1907-1987
וינקלר, מנפרד 653 1922-2014
ויס, עקיבא אריה 529 ק 1868-1947
ויסלבסקי, צבי 69 ג 1889-1957
ויסלבסקי, דבורה 77 ק
ויצמן, חיים 22 ק 1874-1952
ויתקון זילבר, אסתר 627 ק 1952
ולנרוד, ראובן 212 ק 1899-1966
ולנשטיין, מאיר 494 ג 1903-1997
ולפובסקי, מנחם זאב 167 ג 1893-1975
ולקובסקי, שבח 212 ק 1872- נספה בשואה
וסט, בנימין 328 ק 1896-1975
וקסמן, ניסן 102 ק 1904-1982
ורבה, זאב 74 ק 1877-1955
ורבר, שפרה 545 ג 1908-1997
ורדי, דוד 382 ק 1893-1973
ז
זאב, אהרן 334 ק 1900-1963
ז'בוטינסקי, זאב 213 ק 1880-1940
זגור, מלך 87 ק 1868-1953
זהבי, צבי יקותיאל 513 ג 1902-1991
זוסמן, עזרא 649 ק 1900-1973
זיגל, נפתלי 72 ג 1892-1962
זיגלבוים, פיבל 563 ג 1895-1943
זילברשלג, יצחק 213 ק 1903-1988
זיפר, יעקב 214 ק 1900-1983
זכאי, דוד 161 ג 1886-1978
זכאי, נחום 350 ק 1911-1952
זלטקין, מנחם מנדל 55 ק 1875-1965
זליגמן, רפאל 54 ק 1875-1943
זלצמן, שמחה זאב 39 ג 1883-1970
זמורה, ישראל 214 ג 1899-1983
זמרני, אברהם (בתוכו רינה שני) 505 ג
זק"ש, אפרים 611 ג
ז'ק, משה אליהו 3 ג 1887-1948
זקס, אריה 534 ק 1932-1992
זקס, יוניס 632
זרחי, ישראל 171 ק 1909-1947
ח
חבס, ברכה 410 ג 1900-1968
חובב, מאיר 306 ק 1928-2010
חוחלובקין, שלמה 398 ג 1908-1978
חומסקי, דב 337 ג 1913-1976
חורגין, גרשון אברהם 214 ק 1903
חורגין, יעקב 215 ק 1898-1990
חורגין, פנחס 215 ק 1894-1957
חזן, ליב 57 ק 1891-1968
חזק, יחיאל 385 ק 1936
חיניץ, אליהו 214 ק 1884-1973
חיניץ, נחום 124 ק 1895-1988
חישין, גצל 349 ק
חלמיש, מרדכי 507 ג 1912-1989
חלפי, אברהם 448 ג 1904-1980
חלפי, רחל 565 ג 1939-
חלפי, שמשון 474 ג 1908-1997
חנוביץ, גרשון 373 ק
חנוך, גרשון 95 ג 1921-2012
חנני, יוסף 163 ג 1908-1989
חנני, ישראל 215 ק 1839-1933
חפץ חיים 404 ק
חקלאי, יהודה 215 ק
חרלפ יחזקאל 504 ק 1897-1949
חרמוני, אהרן 160 ק 1884-1960
ט
טביב, מרדכי 609 ק 1910-1979
טברסקי, יוחנן 151 ג 1900-1967
טהרלב, יורם 688 ב
טובנהויז, אפרים 428 ק 1908-1983
טוכנר, משולם 482 ק 1912-1966
טולקיס, ירוחם 216 ק 1907-1978
טופורובסקי, ישראל 216 ק 1889-1960
טור סיני, נפתלי הרץ 216 ק 1866-1973
טורוב, ניסן 2 ג 1877-1953
טיטלבוים, דורה 561 ג 1914-1988
טיקטין, יהודה 595 ק 1878
טיקטין, שמואל אפרים 473 ג 1878-1962
טירספולסקי, צבי 216 ק
טישלר, יוסף 577 ק 1887-1971
טלפיר, רבקה וגבריאל (ירחון גזית) 392 ג 1901-1990
טמיר, נח 89 ק 1889-1970
טמקין, מרדכי 576 ג 1891-1960
טן פי, יהושע 371 ג 1914-1988
טנא, בנימין 304 ג 1914-1999
טנאי, שלמה 264 ג 1919-2000
טסלר, אליהו 104 ק 1901-1965
טרכטמן, יעקב 198 ק 1831-1925
טרקוב נעמני, ישראל / יעקב 266 ק 1904-1970
טרשנסקי, א 198 ק
טשרנוביץ, חיים (רב-צעיר) 338 ג 1870-1949
טשרניחובסקי, ישעיהו 198 ק
טשרניחובסקי, שאול 1 ג 1875-1943
י
יבין, שמואל 345 ק 1896-1982
יובל, נורית 744 ג 1940
יוזליט, יעקב 217 ק
יונתן, נתן 493 ג 1923-2004
יוסיפון, דוד 217 ק 1904-1983
יוסקוביץ יוסיפון, זאב 335 ג 1896-1976
יורם, שלמה 594 ק 1893-1963
ילון, חנוך 279 ג 1886-1970
ילין, אביעזר 217 ק 1890-1972
ילין, דוד 217 ק 1864-1941
ילן שטקליס, מרים 191 ק 1900-1984
ילסקי, ישראל 217 ק 1851-1915
ינסוביץ, יצחק 544 ג
יסעור, פנחס 464 ק 1920-1990
יעוז קסט, איתמר 112 ק 1934
יעקבי, גד 516 ק 1935-2007
יערי פולסקין, יעקב 195 ג 1887-1944
יערי, אברהם 179 ג 1924-2008
יערי, יהודה 261 ק 1900-1982
יפה, אברהם בנימין 415 ק 1924-2008
יפה, אריה יעקב 43 ק
יפה, ליב 218 ק 1875-1948
יפה, שמעון דוד 218 ק 1889-1957
יציב, יצחק 88 ק 1890-1947
ירדן, דב 123 ק 1911-1986
ירושלמי, אליעזר 100 ג 1900-1962
ירושלמי, אפרים 218 ק 1862-1952
ירושלמי, שמשון דב 100 ק 1892
ישורון, אבות 409 ג 1904-1992
ישי, אורציון 622 ג 1936
ישראל, ארקה 218 ק
כ
כהן, אדיר 178 ק 1937
כהן, יעקב 219 ק 1881-1960
כהן, ישראל 281 ג 1905-1986
כהן, צבי 219 ק 1885
כהנא, בתיה 219 ק 1901-1978
כהנוב, ז'קלין 495 ג 1917-1979
כוכב, יהושע 220 ק
כנעני, דוד 295 ג 1912-1982
כנעני, יעקב 73 ג 1894-1978
כפרי, יהודית 681 ב 1935
כץ, אמנון 461 ק 1954-
כץ, שמואל 721 ב
כצנלסון, ברוך 188 ק 1900-1968
כצנלסון, ברל 220 ק 1887-1944
כצנלסון, רבקה 500 ג 1903-1992
כרמל יונתן נילי 503 ק 1923-2004
כשדאי, צבי 221 ק 1892-1937
ל
לאהולה, אריה 581 ק 1918-1968
לב, משה 519 ק
לבנה, זאב 400 1896-1981
לבנה (ליברמן),צבי 221 ק 1891-1985
לבנה, ישראל בנימין 221 ק 1862-1916
להב רדלמסר, תמיר 746 ג 1953-2018
לוברסקי, אברהם 221 ק 1856-1920
לוה אליקים הינריך 221 ק 1869-1951
לוז, צבי 514 ג
לוי תנאי, שרה 750 ק 1910-2005
לויטרבך אשר זליג הכהן 222 ק 1826-1909
לוין, דב ג 1925-2016
לוין י.צ 222 ק 1889-1991
לוין, חיה 88 ק
לוין, ישראל 88 ק
לוין, מנשה 222 ק 1903-1981
לוין, שמריהו 52 ק 1867-1935
לוינזון, אברהם 155 ק 1891-1955
לוינזון, משה זאב 88 ק 1919-
לוינשטיין, ח. הרברט 222 ק
לונץ, אברהם משה 222 ק 1854-1918
לופבן, יצחק 222 ק 1888-1948
לופו, ר 222 ק
לוריא, ירוחם 339 ק 1914-1977
לוריא, שלום 530 ק 1920-2011
לזר, דוד 202 ג 1902-1974
לזר, שמעון מנחם 222 ק 1864-1932
לחובר, פישל 16 ג 1883-1947
לחובר, שמואל 292 ק 1897-1972
לטריס, מאיר 223 ק 1800-1871
ליויק, ה 223 ק 1888-1962
ליזרוביץ, י. א 223 ק 1883-1927
ליטאי, אהרן 111 ג 1878-1952
ליכטנבום, יוסף 223 ק 1895-1968
לילינבלום, משה ליב 223 ק 1843-1910
לינמן, צדוק 223 ק 1904-1973
לינק, ברוך 614 ק
ליס, אברהם 556 ג 1913-1998
ליסין, אברהם 601 ק 1872-1938
ליסיצקי, אפרים 114 ג 1885-1962
ליף, חיים 541 ג 1914-1993
ליפסון, מרדכי 127 ג 1885-1958
ליפסקר, אבידב 643 ק 1949-
ליפץ, דב 257 ק 1897-1990
ליפשיץ, אליעזר מאיר 223 ק 1879-1946
ליפשיץ, אריה 93 ג 1901-1986
למדן, יצחק 196 ג 1897-1954
לסקוב, שולמית 669 ק 1916-2016
לפיד, שולמית 671 ג 1934-
לשם, גיורא 414 ג
מ
מאוחד, דוד 92 ק
מאיר, מירה 732 ק
מאיר, מכס 224 ק
מאירוביץ, אהרן 315 ג 1910-2006
מאפו, אברהם 227 ק 1808-1867
מרק, נתן 224 ק
מבש"ן, מנחם 224 ק 1858-1944
מגד, אהרן 442 ק 1920-2016
מגד, איל 571 ג 1948
מגנס, יהודה לייב 224 ק
מוהר, מאיר 224 ק
מולודובסקה, קדיה 224 ק 1894-1975
מוקדוני, אלכנסדר 224 ק 1878-1958
מור, דוד 644 ק 1967
מורגנשטרן, משה 224 ק 1859-1929
מוריאל, יחזקאל 591 ק
מורין, זלמן 548 ק
מזי"א, אהרון 434 ק 1858-1930
מיזליש, פנינה 641 ק
מיזלש, חיים משה 374 ק
מיטוס, אליהו 15 ג
מיכאלי, בנציון 453 ק 1902-1995
מיכלי, בנימין יצחק 64 ג 1910-1989
מיכלין, מיכל חיים 463 ק 1867-1947
מילטון, אפרים 79 ק
מילר, שמואל 225 ק 1887
מינץ, אריה ליב 225 ק 1858-1935
מיקלישנסקי, יעקב קופל 354 ק 1911
מירויס משה פלק 12 ק
מירסקי, אהרן 499 ק 1914-2001
מישקובסקי, גיטל 557 ג 1914
מישקובסקי, זלדה 459 ק 1914-1984
מלאכובסקי, הלל 226 ק 1860-1943
מלאכי, אליעזר רפאל 226 ק 1895-1980
מליץ (מלצן), נחום 226 ק 1891-1964
מלץ, דוד 226 ק 1899-1981
מלצר, שמשון 65 ג 1909-2000
מנדלסון, מרדכי 278 ק 1968-1982
מנוח, יהושע 226 ק 1882-1979
מנוסי, דידי 713 1928-2013
מנצח, נפתלי 173 ק 1882-1969
מסליאנסקי, צבי הירש 227 ק 1856-1943
מץ, ישראל 227 ק
מרגולין, אברהם 512 ג
מרגולין, פייבל 512 ג 1870-1942
מרון, נגה 603 ק 1928
מרחביה, ח 96 ק
מתיסן, צבי 228 ק
מתתיהו, מרגלית 629 ק 1945
נ
נאור, מרדכי 708 1934
נאמן, יהושע ל 450 ק 1889-1979
נאמן, נפתלי 455 ג 1928-1986
נאמן, פנחס 159 ק 1889-1982
נביסקי, משה 228 ק
נגיד, חיים 694 ק 1940
נוי, דב 228 ק 1920-2013
נוסבוים, חיים דוד 228 ק 1860-1944
נורמן, יצחק 1899-1971
ניב, יעקב 366 ק 1905-1976
ניגר, שמואל 228 ק 1883-1955
ניצן, שלמה 408 ג 1922-2006
ניר, אהרן 228 ק 1900-1955
נכט, יעקב 284 ג 1873-1959
נסים, קובי 586 ק 1952
נריה, משה צבי 439 ק 1913-1995
נתנאלי רותמן, יעקב 228 ק 1892-1962
ס
סבר (סברדליק), מרדכי 454 ג 1906-1984
סברדליק, עודד 502 ק 1938-1966
סגל, יוסף 229 ק
סדן, דב 11 ק 1902-1989
סובול, יהושע 685 ק 1939
סולה, מרדכי זאב 229 ק 1908
סופרים שונים 66 ג
סוקולוב, נחום 229 ק 1859-1936
סיון, אריה 722 ק
סילמן, קדיש יהודה 115 ג 1880-1937
סימון, אריה 230 ק 1881-1965
סימיטיצקי, אריה 230 ק
סיקו, מאיר 1876-1949
סלוצקי, יהודה 303 ק 1915-1978
סלוצקי, משה ראובן 597 ק
סלושץ, נחום 109 ג 1872-1966
סלע, יצחק 291 ג 1902-1971
סמילנסקי, יזהר 230 ק 1916-2006
סמילנסקי, מאיר 331 ק 1876-1949
סמילנסקי, משה 230 ק 1916-2006
סמל, נאוה 689 ק 1954
סנד, יונת ואלכסנדר 313 ג 1921-2004
ספורטה, רפאל 617 ק 1913-1983
ספיבק, יצחק 134 ק 1886-1977
סקציאר, מרדכי 432 ג
סרבריאני, ישראל 551 ק 1900-1978
סרי, דן בניה 714 ק 1935
סרנה, יגאל 736 ק 1952
סתיו, זיסי 667 ג 1939
סתוי, משה 9 ג 1884-1964
ע
עבר הדני, אהרון 231 ק 1899-1972
עגנון, שמואל יוסף 135 ק 1887-1970
עובדיהו, מרדכי 186 ג 1909-1980
עגן, יצחק 169 ק 1909-1991
עמיר פינקרפלד, אנדה 118 ג 1902-1981
עמר, הלל 496 ג 1926-1990
עצמוני, מיכאל 318 ק
עקביא, אברהם אריה 129 ק 1882-1964
עקביא, אוריאל 231 ק 1911-1997
עקביא, מרים 401 ג 1927-2015
עקביהו, יצחק 486 ג 1913-1999
פ
פאהן, ראובן 231 ק 1878-1939
פגיס, דן 492 ג 1930-1986
פוגל, דוד 231 ג 1891-1944
פוגלסון, מנחם 174 ג 1894-1972
פוגרבינסקי, יוחנן 232 ק 1895-1959
פודריאצ'יק, אליעזר 340 ק 1914-2000
פוזננסקי, מנחם 75 ג 1887-1956
פוחצ'בסקי, נחמה 674 ק 1869-1934
פוירשטיין, אמיל 380 ק 1914-1993
פורת, אליהו 376 ק 1906-1966
פורת, אלישע 381 ק 1938-2013
פטשניק, אהרון 59 ג 1904-1994
פיטליק, שמואל 351 ק 1885-1972
פיגין, שמואל 59 ג 1893-1950
פיכמן, יעקב 8 ג 1881-1958
פינס, דן 232 ק 1900-1969
פינסוד סקניק, חסיה 233 ק 1889-1968
פינשטין, משה 600 ק 1869-1969
פיקהולץ, חיה 640
פישלר דלמצקי, ברכה 737
פישלר, בנציון 316 ק 1921-
פישמן, זכריה 324 ג 1891-1926
פישקין, אהרון 301 ג 1894-1966
פלאי, משה 647 ב 1936
פלג, חיים 661 ק 1911-2002
פלד, עודד 447 ק 1949
פלזנטל, ברוך אריה 233 ק 1822-1908
פלק, יוסף 286 ק 1889-1968
פנואלי, שמואל ישעיהו 136 ק 1904-1965
פניאל, נח 137 ג 1905-1993
פסמניק, דניאל 233 ק 1869-1930
פפירניקוב, יוסף 451 ג 1895-1993
פרדקין, בנציון 234 ק 1870-1938
פרוג, שמעון 322 ק 1860-1916
פריבר, אידה 267 ק 1902-1990
פריגרזון, צבי 317 ק 1900-1969
פרידלנד, אליעזר דוד 234 ק 1975
פרידלנד, חיים אברהם 182 ק 1892-1939
פרידלנדר, יוסף 336 ק 1753-1852
פרידמן, א. ל (לאה) 234 ק 1966-
פרידמן, דוד אריה 125 ג 1889-1957
פרידמן, טוביה 234 ק 1922-2011
פרידר מתתיהו 234 ק
פריל, גבריאל 82 ג 1911-1993
פרימן, אברהם 235 ק 1890-1953
פרימן, אברהם חיים 166 ק 1899-1948
פריצקר, אשר 599 ק 1891-1958
פרישמן, דוד 236 ק 1859-1922
פרלמן, שמואל 84 ק 1887-1958
פרנהוף, יצחק 616 ק 1868-1919
פרנקל, בורוין 564 ק
פרנקל, מאיר 236 ק 1906-1976
פרנקל, פנחס (בר טוביה) 236 ק 1875-1933
פרסיץ, שושנה 237 ג 1892-1969
פרסמן, אידל 262 ג 1902-1966
פרסמן, יוסף 483 ק
פרסקי, דניאל 21 ג 1887-1962
פרץ, יצחק 41 ג 1899-1967
פשטין, צבי 79 ג 1884-1972
פתר, ליליה 466 ק
צ
צובל, משה נחום 297 ק 1878-1962
צוזמר, יעקב 58 ג 1868-1965
צורף, אפרים 60 ק 1903-1987
ציטלין, אהרון 237 ק 1898-1973
ציטלין, הלל 237 ק 1871-1942
צינס, יפה 608 ק 1928
צמח, שלמה 52 ג 1886-1974
צנין, מרדכי 504 ג 1906-2009
צפילוביץ, צבי 540 ק 1898-1989
צרטה, א.ב 332 ג 1900-1977
ק
ק. צטניק (יחיאל דינור) 1909-2001
קאהן בר אדון, דורותי 718 ג 1907-1950
קאופמן, עזריאל 673 1929-2004
קאלו, שלמה 700 ג 1928-2014
קבק, אהרן אברהם 589 ק 1883-1944
קבקוב, יעקב 456 ג 1918-2008
קגנובסקי, אפרים 355 ק 1858-1893
קדמיאל, א 285 ק
קדרי, שרגא 327 ק 1907-1982
קובנר, אבא 444 ק 1918-1987
קוה, אהרן 280 ק 1902-1995
קוטלר, זלמן 238 ק 1874-1953
קויפמן, יחזקאל 238 ק 1889-1963
קול, משה 360 ק 1911-1989
קולטץ, טרודה אסתר 487 ק
קופשטין, ברכה 424 ג 1909-1912
קוק, אברהם יצחק 38 ק 1865-1935
קוק, צבי יהודה 38 ק 1891-1982
קוריסקי, ליבל 411 ב 1913-1999
קורן, ישעיהו 702 ג 1940-
קורצוייל, ברוך 238 ק 1907-1992
קושטאי, משה 311 ק 1897-1957
קושניר, שמעון 192 ק 1895-1985
קינן, עמוס 668 ג 1927-2009
קיפניס, יצחק 533 ק 1896-1974
קיפניס, לוין 153 ק 1894-1990
קלוגאי, י 238 ק 1888-1980
קלוזנר יחזקאל 238 ק 1896-1964
קלוזנר, יהודה אריה 238 ק 1910-1970
קלוזנר, יוסף 63 ק 1874-1958
קלין, שמואל 239 ק 1886-1940
קליננמן, משה 239 ק 1870-1948
קלינשטין, נחום 509 ק
קלצקין, יעקב 92 ק 1882-1948
קמזון, יעקב דוד 239 ג 1907-1980
קמחי, דב 152 ג 1889-1961
קמינקא, אהרן 98 ג 1866-1950
קמרון, אסתר 406 ק 1941
קנביל, שבח 239 ב 1863-1938
קנז, יהושע 683 ק 1937
קנטורוביץ, שרה 239 ק
קניוק, יורם 628 ב 1930-2013
קסטל בלום, אורלי 650 ג 1960
קפלן מרדכי, מנחם 239 ק 1881-1983
קפלן, ישראל 652 ג 1869-1927
קפלן, ליאת 703 ק 1956
קץ, בנימין 488 ק 1906-2002
קרוא, ברוך 240 ק 1889-1972
קרול, צבי 240 ק 1907-1948
קריב, אברהם 61 ג 1900-1976
קרינקין, יפה 430 ק 1917-1987
קריץ, ראובן 330 ק 1928
קרול, צבי 623 ג
קרליבך, עזריאל 240 ק 1908-1959
קרמפף, רחל 521 ג
קרמר, שלום 132 ק 1912-1978
קרן קיימת לישראל 575 ק
קרני, יהודה 293 ג 1884-1949
קרני, פרץ 366 ק
קרניאלי, ישראל 241 ק 1890-1967
קרסל, גצל 241 ג 1911-1986
קשב שבתאי, טוביה 490 ג 1898-1981
קשת, ישורון 282 ק 1893-1977
ר
ראב, אסתר 242 ג 1894-1981
ראובני, אהרן 190 ג 1886-1971
רב הון, ארנה 537 ק 1946
רבי, יעקב 517 ג 1921-1988
רבידוביץ, שמעון 242 ק 1896-1957
רבין, יוסף 528 ק 1900-1987
רבינוב, יהושע 320 ק 1904-2000
רבינוביץ, אהרן 646 1901-1945
רבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד (אז"ר) 242 ק 1854-1945
רבינוביץ, זאב 242 ק 1990-1991
רבינוביץ, זינה 242 ק 1895-1965
רבינוביץ, יעקב 177 ג 1875-1948
רבינוביץ, ישעיהו 276 ג 1904-1972
רבינוביץ, שלום (שלום עליכם) 10 ק
רבינזון, חיים 626 ק 1906-1989
רבינצקי, יהושע 242 ק 1859-1944
רבן, נחמיה 107 ק 1900-1960
רבקה, מרים 426 ק 1952-
רגלסון, אברהם 68 ג 1896-1982
רדלר פלדמן, יהושע 99 ג 1880-1957
רובינשטיין, אליעזר 242 ק 1926-1989
רוגל, נקדימון 693 ק
רודי, צבי 242 ק 1900-1972
רודין, אלישע 243 ק 1888-1946
רוזן, אברהם 367 ק 1888-1974
רוזנבלט, משה 243 ק 1877-1948
רוזנטל, יהודה 200 ג
רוזנפלד, אלכסנדר 189 ק 1896-1990
רוזנצוויג, גרשון 243 ק 1861-1914
רוטבלום, דוד 536 ק 1876-1947
רוטבלט, חיים מנחם 56 ק 1849-1920
רוטנברג, מאיר 244 ק 1895-1992
רוכמן, ליב 326 ג 1914-1978
רון, יהודה 367 ג 1926-1966
רוקח, דוד 243 ג 1916-1985
רז, אברהם 471 ק 1937-1971
רז, הרצליה 433 ג 1921-2016
רז, שאול 470 ק 1920-1988
רז, שמחה 417 ק 1931-
רזיאל ז'קונט, ורדה 462 ג 1940-
רזניק, יעקב 258 ק 1892-1952
רזניק, שלמה 260 ק
רחל (בלובשטיין) 248 ג 1890-1931
רטיצר, יעקב 245 ק 1875-1926
רטוש, יונתן 719 ג 1908-1981
ריבולוב, מנחם 18 ק 1895-1953
ריבלין, אברהם 296 ק 1906-1993
ריבנר, טוביה 361 ק 1924-2019
רידר, יוסף 245 ק
ריזין, אברהם 277 ג 1875-1953
ריזין, מרדכי זאב 45 ק 1881-1957
רייך, אשר 423 ק 1953
ריכרט, ישראל 329 ק 1891-1975
רימון, יוסף צבי 245 ק 1889-1958
רימון, יעקב 78 ג 1903-1973
רין, צבי 395 1914-1998
רין, שפרה 395 ג
ריפמן, יעקב 467 ק 1818-1894
רכב, גוסטה 615 ק
רמבה, איזיק 245 ק 1907-1969
רמבני, חיים 259 ק
רמרז ראוך, גילה 583 ק 1933-2005
רפאלי, אריה 245 ק 1900-1977
רפפורט, שלמה יהודה 245 ק
ש
ש. שלום 97 ג 1904-1990
ש. שפרה 687 ב 1931-2012
שבבו, שושנה 734 ק 1910-1992
שביט, דן 425 ק 1944
שביט, עוזי 425 ק 1936
שגיב, שמואל 45 ק 1892-1966
שה-לבן (שורץ), חיה 593 ק
שה-לבן, יוסף 187 ק 1906-1982
שהם מתתיהו 247 ק 1893-1937
שהם, חיים 429 ק 1935-1994
שוחטמן, ברוך 42 ק 1890-1956
שוחטמן, שושנה 346 ק
שולווס, משה אביגדור 247 ק 1909-1988
שולמן, מוינע 547 ק
שולמן, קלמן 246 ק
שוער, אברהם 17 ק 1869-1940
שופמן, גרשון 80 ק 1880-1972
שורון, י 247 ק 1884-1965
שורץ, אברהם שמואל 247 ק 1876-1957
שורץ, חיה (שה-לבן)
שורצבורג, אברהם ליב 247 ק
שורר, חיים 247 ג 1895-1968
שזר, זלמן 248 ג 1889-1974
שזר-כצנלסון, רחל 248 ב 1885-1975
שחם, דוד 691 ג 1923-2012
שחם, נתן 403 ק 1925-2018
שחר, חיים דב 86 ק
שחרור, ציפי 672 ג 1953
שטיבל, אברהם יוסף 164 ג 1885-1946
שטיין, א. ש 522 ג
שטינברג, יעקב 283 ק 1887-1947
שטינמן, אליעזר 271 ק 1892-1970
שטין, שכנא 249 ק
שטינברג, אליעזר 249 ק 1880-1932
שטריט, ישעיהו 314 ג 1884-1947
שטריט, שלום 314 ק 1888-1946
שטרית, נהוראי מ 587 ק 1943
שטרן, נח 249 ק 1912-1962
שטרנפלד, צביקה 585 ק 1955
שטרסברג דין, שרה 250 ג
שטרקמן, משה 250 ג 1906-1978
שילוני, גאיו 568 ק
שינפלד, אילן 250 ק 1960
שישלר, הירש 460 ק
שכטר, יוסף 250 ק 1901
שלו, יצחק 251 ק 1919-1992
שלו-תורן, פועה 171 ק 1930-2017
שלוין, בנימין 413 ק 1913-1981
שלונסקי, אברהם 158 ג 1900-1973
שמאלי, אליעזר 251 ג 1901-1985
שמואלי, אפרים 294 ג 1908-1988
שמוש, אמנון 362 ב 1929
שמי, דניאלה (כתבי יד בעתונות) 733 ק 1943-2016
שמיר, משה 458 ק 1921-2004
שמעוני, דוד 165 ג 1886-1956
שנהוד, שלמה 412 ג 1912-1984
שנהר, יעקב 131 ק
שניאור, זלמן 62 ג 1887-1959
שניאורסון, מנחם מנדל 637 ק 1902-1994
שניאורסון, פישל 252 ק 1895-1958
שנר, יצחק 252 ק
שערי ספרים עם הקדשות 298 ג
שפאן, שלמה 120 ג
שפיזהנדלר, אברהם 105 ק
שפיר, אליהו דוד 252 ק 1911-1974
שפירא, אברהם 252 ק 1880-1968
שפירא, אליעזר דב 252 ק 1880-1967
שפירא, בנימין 252 ק 1913-1993
שפירא, זושא 253 ק 1898-1973
שפירא, חוה 253 ק 1879-1943
שפירא, ישראל 253 ק 1882-1957
שפירא, מלכה 367 ק 1894-1971
שפרינצק, יוסף 254 ק 1885-1959
שפריר, משה 580 ק 1935
שץ, צבי ורבקה 387 ק 1890-1921
שרב (קושורובסקי), שמעון 560 ק 1931-1992
שרון, אברהם 254 ק 1878-1957
שריד, יוסף 579 ב 1940-2015
שרת, משה 254 ק 1894-1965
ת
תדהר, דוד 254 ק 1897-1970
תדמון, חיים 497 ק 1935
תודר, שמעון 254 ג 1903-1973
תורן, חיים 171 ג 1913-1988
תיבון, אליעזר 549 ק 1907-1998
תימן, אהרון 525 ק
תיק לכתבי יד של סופרים שונים 407 ג
תלמי, אפרים 121 ג 1905-1982
תלפז, גדעון 595 ג 1936-2017
תמוז, בנימין 443 ק 1919-1989
תמרי, משה 106 ג 1916-2006
תמרת, אהרן שמואל 254 ק 1869-1931
תרדיון, נחמן 358 ק 1900-1979
כתבי עת
דבר כתבי יד של סופרים שונים 85 ג 1925-1996
הדואר (ראה ריבולוב, מנחם) 18 ק 1895-1953
גזית (ראה טלפיר רבקה וגבריאל)
הירדן 227 ק 1934-1939
מאזניים 13 ג
העבר (כולל
"מגילת טבח"
– כרוניקה של הפרעות ברוסיה 1917-1918)
341 ק
כתבי עת: משא, אלף, מבואות, עין, מערך, מאבק – (נמסר ע"י פרופ' אברהם בלבן) 670 ג
"על המשמר" 388 ג
עתון 77 440 ג
מוסדות וארגונים
ברית עברית עולמית 176 ק נוסד ב-1931
גנזים 184 ג                 נוסד ב-1951
ישראל. משרד החינוך – פרס ראש הממשלה 582 ג
מלוא – מועדון סופרים 479 ג                 נוסד ב-1952
הוצאות לאור
"אחיעבר" 140 ק
עקד, הוצאת ספרים 570 ג
"עם הספר" 257 ג
מקיצי נרדמים 78 ק
שונים
כתבי יד של סופרים ביידיש לפי א-ב 476 ק
כתב יד של יוצר בלתי ידוע 407 ק
סופרים שונים שאין להם ארכיון ב"גנזים" 66 ג
מיוחדים
חומר ארכיוני (שערים של ספרים החתומים על ידי הסופרים) 298 ג