זוהי רשימת הארכיונים במכון גנזים. לחיפוש בקטלוג הארכיון לחצו כאן.  לצפיה בתצוגות נבחרות מתוך הארכיון לחצו כאן

תאריך עדכון אחרון: 6 ספטמבר 2023

בעל הארכיוןמספר ארכיוןשנות חיים
א
אבי שאול, מרדכי3021898-1988
אביאל, אילנה6661925
אביבי, ברוך4911910-2002
אביגיל, משה1701886-1969
אבידע, יהודה ליב1381887-1962
אבידר טשרנוביץ, ימימה5841909-1998
אביו, שלמה5551939
אבינעם , ראובן301905-1974
אבן זהב, ארי401899-1971
אבן שושן, שלמה6361910-2004
אבן שמואל, יהודה (קופמן יהודה)4211886-1976
אבנארי, חנוך2221908-1994
אבנרי, שרגא3531913-1982
אברהמית, דורה7691886-1975
אברך, ישעיהו1441912-1988
אברמוביץ, שלום יעקב, ראה: מנדלי מוכר ספרים  
אברמסקי, יעקב דוד41914-1979
אברמסקי קיסטר, שלומית4351953
אגודת הסופרים251921
אגמון, נתן (נתן ביסטריצקי)3441896-1980
אדלשטין, מנחם מנדל311890-1954
אהוד, יורם (ראה: וינברג, אריה)5111902-1984
אהל, מילא1721925-2005
אהרונוביץ, יוסף1391877-1937
אהרונוביץ’, צפורה6191914-1971
אהרוני, אברהם3471908-1991
אהרוני, עדה4271933
אובסי, יהושע261883-1957
אוכמני, עזריאל2631907-1978
אוליצקי, ליב139B1894-1975
אוליצקי, שמואל6241938-2018
אולסבנגר, עמנואל1221888-1961
אוסטרי דן, ישעיהו6551912-1992
אוסטשובר, אפרים612 
אוסישקין, מנחם139C1863-1941
אוסמן, ישראל139D1886-1651
אופטושו, יוסף139E1887-1954
אופין, יוסף6991909-2006
אופק, אוריאל1801926-1987
אופק, בינה3691934
אור, אראלה6901923-1967
אורון, דרור1401923-1959
אורלב, אורי7071931
אורלן, חיים2901911-1997
אורלנד, יעקב2651914-2002
אורלנס אברהם שלום1401893-1959
אורמיאן, חיים3911901-1982
אורנן, עוזי7581923
אורנן, עוזי (חומר שהיה אצל רין, צבי)395D1923
אורנן, עוזי – הליגה נגד כפייה דתית5461923
אורנר, אסתר7641937
אורפז, יצחק3961921-2015
אורצקין, ז. ח140 
אושרוביץ, הירש3701908-1994
אחד העם2051856-1927
אטיגין, תהילה141 
אטלן, ליליאן7591932-2011
אטלס, יהודה7261937
אידלזון, אברהם צבי1411882-1938
אידלשטין, יהודה1411894-1981
איבנסקי, מיכל1411880-1954
איזבן, שמואל1411905-1995
איזן, אסתר6391929-2014
אייזנמן, צבי3941920-2015
איזנשטט, בן ציון1411873-1951
אייזנשטדט, שמואל571886-1970
אימבר, נפתלי הרץ1421856-1909
אינדיצקי, יחיאל יצחק1421866
אינדלמן, אלחנן1421913-1983
אינהורן, איסר יוסף1421865-1925
איש הורוויץ, אליהו142 
איתן, רחל4021932-1987
אלג’ם, יעקב7161942
אלדמע, יחיאל אהרן1421902-1955
אלוני, נחמיה1421906-1983
אלחנני, אברהם חיים1331909-2009
אלטבאואר, משה1421904-1998
אלטמן, משה5241890-1981
אלטמן, אידה5241955
אליאב, יעקב1281890-1970
אליעז, רפאל3841905-1974
אליצדק, אוריאל142 
אלירז, ישראל7301936-2016
אלישבע (ביחובסקי)71888-1949
אלישע, גבריאלה7561954-2019
אלכסנדר, מרים559 
אלכסנדרוב, שמואל1431865-1941
אלכסנדרוב, שמואל1431865-1941
אלמליח, אברהם1431885-1967
אלעד לנדר, פנחס2551905-1987
אלעזרי וולקני, מאיר3001882-1949
אלמוג, אהרן7721931-2021
אלפר, רבקה4721902-1958
אלקושי, גדליה1431910-1988
אלקים, שלי5151955
אלקלעי, ראובן3751907-1976
אלקלעי, רחל5521939
אלתר, נחום3931900-1960
אלתרמן, נתן2991910-1970
אמיר, אהרן3521923-2008
אמיתי, מאיר269 
אמיתי, מרדכי2691914-1993
אמרי פיגנברג, רחל6021885-1972
אמתי (בר צבי), גדליהו379 
אנכי, זלמן61878-1947
אלדן, אנדד8221924
אנקורי, יהושע1431880-1962
אסף, שמחה5961889-1953
   
אפל, יהודה לייב1991857-1934
אפרת, ישראל911891-1981
אפשטיין, אברהם1431880-1952
אקנר, אברהם4051907-1987
אקר, אנדה422 
ארד, מרים7571930-1987
ארד, צבי3891909-1994
ארואטי, עזרא5321920-2013
ארטר, יצחק1441791-1851
אריאל ק, צבי5741906-2003
אריגור, גור אריה יצחק901902-1978
אריכא, יוסף1541907-1972
ארליך, אשר1441878-1952
ארנפריז, מרדכי1441869-1951
אש, שלום1441880-1957
אש, שניאור זלמן1931890-1977
אשכולי, אהרן זאב1441901-1948
אשכנזי, טוביה461904-1970
אשמן, אהרן3831896-1981
ב
ב. מרדכי3251909-1971
באוך, אפרים6651934
באר, אוריה7621937
בבלי, הלל1451893-1961
בדולח אפשטיין, חנה5901931
בדר, גרשם1451868-1953
בהט, יעקב1451910-1988
בובר, מרטין מרדכי1461878-1965
בולויק, שמעון539 
בודנהימר, שמעון1461897-1959
בונדי, רות5541923-2017
בונין, שמואל דוד ובונין, חיים יצחק1461900-1978
בוסאק, מאיר3431912-1992
בוסי, דודו 8021963
בורובסקי, שמואל146 
בורלא, יהודה281886-1969
בורלא, עודד7601915-2009
בורנשטין, דוד יוסף1461884-נספה בשואה
בורקוב, מרדכי אלעזר146 
בז’רנו, מאיה6761949
בחור, יונה5261928-1991
ביאליק, חיים נחמן511873-1934
בידרמן, ישראל4801911-1973
ביילין, אשר191895-1953
בלבן, זבולון זליג1471880-1949
בלובשטין, רחל248B1890-1931
 
בלוך, חיים יצחק הכהן1471865-1948
בלומנטל, אהרן שמחה1471870-1968
בלומנטל, זלמן מנחם147 
בלושר, מ.147 
בליי, אלימלך5581871-1955
בליי צפורי, אברהם3231893-1974
בלנק, אליהו1471887-1955
בלנק, שמואל ליב1471891-1962
בלס, שמעון7941930-2019
בן אביגדור, אברהם ליב1571866-1921
בן אברהם, א148 
בן אברם, חיים שלום1481893-1965
 
בן אמוץ, דן3071923-1989
בן אמתי, לוי3091901-1980
בן ארצי, שמואל6421914-2011
בן גבריאל, משה יעקב1491891-1965
בן גוריון, דוד1491886-1973
בן גריון, עמנואל1491903-1987
בן יהודה, אליעזר1491858-1922
בן יהודה, נתיבה6971928-2011
בן יוסף ראובן3211937-2001
בן יחזקאל, מרדכי6331883-1970
בן יעקב, ש. (שטרנפלד)149 
בן ישי, אהרן זאב1491902-1977
בן ישראל, אשר5721887-1958
בן מאיר, יהורם (פיצ’י)7801941-2010
בן מאיר, משה שלמה3971897-1958
בן מנחם (שלנגר), משה6211898-1968
בן מנחם, שרה רנה8261935-2004
בן נר, יצחק6841937
בן סירה (שיפמן), פנחס4811873-1945
בן עדי, שושנה1441944
בן עזר, אהוד3631936
בן עזרא, עקיבא531886-1974
בן עמרם (ליפובצקי), פסח7431902-1962
בן עמרם, חיים7771925-1990
בן צבי, יצחק1501884-1963
בן צבי ינאית, רחל1501886-1979
בן ציון, שמחה1131870-1932
בן ראובן, שרה (כולל גם את: בן ראובן, רמי)7091937
בן שאול, משה2561930-2007
בן שחר (בורשטיין) שלמה חיים146 
בן שמאי, מאיר הלל2751902-1979
בן שמחון, מירי7811950-1996
בנארי, נחום6201893-1963
בניועץ, אלעזר4981937
בנשלום, בנציון2201907-1968
בס, שמואל441899-1949
בסוק, משה1161907-1966
בעל מחשבות – ר’ אלישב איזידור  
בצר, עודד5381921-1989
בר, עמוס5271931-2011
בר אדון, דורותי7181907-1950
בר אדון, פסח7171907-1985
בר אל, עדינה788
בר דרומא, חיים3331892-1970
בר יוסף, חמוטל7111940
בר יוסף, יהושע4521912-1992
בר יוסף, יצחק6451949
בר עוז, אברהם1141933-2020
בר שלום, הרי6311939
בראדי, חיים1561868-1942
בראונשטין, דורון6961976
בראונשטיין, מנחם מנדל (מבש”ן)2241858-1944
ברגד, זאב4381940-2003
ברגמן, שמואל הוגו2031883-1975
ברגשטין, פניה6181908-1950
ברדיצ’בסקי, מיכה יוסף471865-1921
ברוידס, אברהם291907-1979
ברוידס, יצחק3901879-1946
ברוידס, ראובן אשר1011851-1902
ברוך, יצחק ליב2041874-1953
ברון, דבורה481887-1956
ברור, אברהם יעקב761884-1975
ברושי, אביבה7251934
ברזילי, יעקב7351896-1958
ברזל, הלל4201925
בריימן, שלמה2041908-1981
ברינין, ראובן2041862-1939
1864-1950
ברכיהו, אהרן מיכל1971869-1946
ברכיהו, מרדכי1101882-1959
ברלין פפיש, טובה5621901-1995
ברלס, אמציה3421912-1992
ברמאיר, צבי2031915-1981
ברמן, תנחום2031889-1954
ברנר, בנימין4771898-1982
ברנר, יוסף חיים201881-1921
ברנשטין, שמעון501884-1962
ברסלבי, יוסף1971896-1972
ברסלבסקי, משה1971903-1967
ברקוביץ’, יצחק דב1971885-1967
ברקש, חיים518 
ברש, אשר491889-1952
ברתיני, קלמן אהרן1621903-1995
ברתנא, אורציון4891949
בת הלוי, דובה2041900-1974
בת מרים, יוכבד3731901-1980

ג
גבאי, יהודה4681906-1994
גבע דודו8191950-2005
גואלמן, אליעזר3651913-1993
גובר, רבקה2011902-1981
גוברין, נורית6751935
גוברין, עקיבא3861902-1980
גוטין, ישראל3681903-1986
גוטלובר, אברהם בר371811-1899
גוטליב, הינקו371886-1948
גוטמן, נחום4691898-1980
גוטסמן, בנימין4751887-1951
גוטפריד, מרדכי82A1884-1963
גולדברג, אברהם2041790-1850
גולדברג, חנה8061954
גולדברג, לאה2741911-1970
גולן, שמאי4491933-2017
גור, יהודה6581862-1950
גורדון, יהודה ליב (יל”ג)4571830-1892
גורדון, שמואל 5351909-1998
גורדין, אבא811887-1964
גוריון, משה2111897-1992
גורמזינו-גורן, יצחק8071941
גורן, נתן1021887-1956
גורפין אוכמני, רבקה2631908-1983
גזית (ראה טלפיר רבקה וגבריאל)  
גיל (גילר), משה1851911-1967
גילן, מקסים7151931-2005
גינוסר, פנחס3571924-2008
גינזבורג, מרדכי2051894-1966
גינזבורג, פסח2051894-1947
גינצבורג, שמעון2051890-1944
גינצברג, אשר – ראה אחד העם  
גלאי, בנימין6921921-1995
גלבוע, אמיר3721917-1984
גלבץ, תמר8141957-2022
גלדמן, מרדכי8101946-2021
גלוזמן, שרה2051915-1988
גלזר, מרדכי5731951
גליק, מרדכי205 
גליקסון, משה2051878-1939
גלעד, בנימין4361915-1972
גלרטר, מנחם607 
גנוז, יצחק4191927
גנוזים – אנסמבל עתים7752020
גנזים1841951
גנסין, אורי ניסן7401879-1913
גפן, אדיבה7291943
גרא, גרשון5081922-2002
גרבלסקי, בת שבע2061894-1932
גרדון, משה2071894-1974
גרודזנסקי, שלמה3121904-1972
גרוס, נתן5421919-2005
גרינברג, אורי צבי (אצ”ג)2071896-1981
גרינברג, דב ברנרד207 
גרינברג, חיים2071889-1953
גרינפלד, אריה ליב207 
גרנך, יוחנן663 
גרץ, נורית668A1940-
גרשוני (קמהלר), גרשון2731902-1969
גשורי, מאיר שמעון1831897-1977
ד
דביר, יהודה1681896-1971
דגון, ברוך2081884-1957
דגן, שמואל208 
דגני, אסי6981935
דובנוב, שמעון2081860-1941
דובוסרסקי, יונתן8271938-2008
דוברוב, הלל1261876-1954
דוד, יונה3561919-2009
דוד, גרטה  
דוד, ישראל941921
דוד, סנדו4161922-2003
דודזון, אפרים1811898-1964
דוידסון, מיכל711883-1941
דוידית, רבקה5011908-1970
דוליצקי, מנחם מנדל1081856-1931
דומניץ, אהרן811884-1975
דור, מירי4651910-1945
דור, מנחם4651901-1998
דור, משה3081932-2016
דיזנגוף, מאיר2081861-1936
דיזנדרוק, צבי7741890-1940
דיין, יעל7451939
דיין, רות7611915-2021
דיין, שמואל1171891-1968
דינור, בנציון2081884-1973
דינור, יחיאל – ראה: ק. צטניק  
דינזון, יעקב2891856-1919
דיצני, רמי6861950-2012
דיקמן, שלמה3081917-1965
דמיאל, יצחק2091892-1972
דמשק, שלמה701896-1963
דפנא, משה2091884-1963
דרויאנוב, אלתר אבא2091870-1938
דשא, מיכאל3591915-1998

ה
האזרחי, יהודה5691920-1974
הברמן, אברהם מאיר3771901-1981
הגורני (גרין), אברהם5501932-1995
הוכשטיין, יהושע210 
הומלסקי שמואל (ראה שגיב שמואל)  
הופמן, מוריס3191885-1940
הופר, יחיאל7241906-1972
הופרט, שמואל4311936-2006
הופשטיין, דוד3991889-1952
הופשטין, פייגה399 
הורביץ, יאיר8251941-1988
הורביץ, ישראל3101903-1983
הורוביץ, יעקב271901-1976
הורוביץ, נתן צבי805
הורודצקי, ש. א.351871-1957
הורן, שפרה7271951
הירש יהודית4841947
הכהן, מרדכי בן הלל1941856-1936
הלברשטם, אלעזר2101819-1899
הלוי, אברהם צבי1031907-1966
הלוי, אלימלך אפשטיין3661901-1983
הלוי, מרדכי221 
הללס, שלמה341873-1953
הלפרין, יחיאל395A1880-1942
הלפרין, פנינה395B1886-1980
הלקין, שמעון1751898-1987
המאירי, אביגדור1191890-1970
המנחם, עזרא2721907-1993
המפל, מרדכי4181869-1945
הנדל, יהודית6781921-2014
הניש, מאיר331883-1970
הפטמן, אברהם210 
הפטמן, יוסף2101888-1955
הר, ישראל6791932-2019
הר אבן, יעקב1301900-1989
הר זהב, צבי6101869-1956
הראל, נירה8121936
הרוזן, יעקב2431899-1977
הריס, חיים2101882-1970
הרכבי, צבי671908-1979
הרן, שמעון3051933-2004
הררי, חיים321883-1940
הררי, יהודית6051885-1979
ו
וולדניצקי, אברהם5671897-1959
וולך, יונה6511944-1985
וילנסקי, מיכאל831877-1955
וינברג, צבי זבולון51884-1971
וינגרטן, שמואל2111899-1987
ויניצקי, דוד3661907-1987
וינקלר, מנפרד6531922-2014
וינר, חיים2111901-1952
וינשטין, דוד צבי2111884
ויס, עקיבא אריה5291868-1947
ויסלבסקי, צבי691889-1957
ויסלבסקי, דבורה771887-1956
ויסלר, ישראל (פוצ’ו)7681930
ויץ, יוסף361890-1972
ויצמן, חיים221874-1952
וישניצר, נעמי7781925-1989
ויתקון זילבר, אסתר6271952
ולנרוד, ראובן2121899-1966
ולנשטיין, מאיר4941903-1997
ולפובסקי, מנחם זלמן1671893-1975
ולקובסקי, שבח2121872-בשואה
וסט, בנימין3281896-1975
וקסמן, ניסן1021904-1982
ורבה, זאב741892-1962
ורבר, שפרה5451908-1997
ורדי, דוד3821893-1973
ורטמן אלבז, רחל (ארכיון דיגיטלי)762?-2019
ז
זאב, אהרן3341900-1968
ז’בוטינסקי, זאב2131880-1940
זגור, מלך871868-1953
זהבי, נתן8111946
זהבי, צבי יקותיאל5131902-1991
זוזוליה, יפים818
זוסמן, עזרא6491900-1973
זיגל, נפתלי721892-1962
זיגלבוים, פיבל5631895-1943
זילברמן, דורית7381956
זילברשלג, יצחק2131903-1988
זכאי, דוד1611886-1978
זכאי, נחום3501911-1952
זלטקין, מנחם מנדל551875-1943
זליגמן, רפאל541897-1987
זלצמן, שמחה זאב391883-1970
זמורה, ישראל2141899-1983
זמיר, שלמה7541929-2017
זמרני, אברהם505 
זנדבנק, שמעון7391933
זק”ש, אפרים6111958-1944
ז’ק, משה אליהו31887-1948
זקס, אריה5341932-1992
זקס, יוניס632 
זרחי, ישראל1711909-1947
ח
חבס, ברכה4101900-1968
חובב, מאיר3061928-2010
חוחלובקין, שלמה3981907-1983
חורגין, גרשון אברהם2141903
חומסקי, דב3371913-1976
חורגין, יעקב2151898-1990
חורגין, פנחס2151894-1957
חזן, ליב571891-1968
חזק, יחיאל3851936
חיה אסתר7531941
חיניץ, נחום1241895-1984
חינקיס, אריה723
חישין, גצל349 
חלמיש, מרדכי5071912-1989
חלפי, אברהם4481904-1980
חלפי, רחל5651939
חלפי, שמשון4741911-1997
חנוביץ, גרשון3731901-1976
חנוך, גרשון951894-1956
חנני, יוסף1631908-1988
חנני, ישראל2151906-1983
חפץ, חיים4041896-1978
חקלאי, יהודה215 
חרלפ יחזקאל504 
חרמוני, אהרן1601884-1960

ט
טביב, מרדכי6091910-1979
טברסקי, יוחנן1511900-1967
טבקאי, אריה7711906-1982
טהרלב, יורם6881938
טובנהויז, אפרים4281905-1983
טוכנר, משולם4821912-1966
טולקס, ירוחם2161907-1987
טופורובסקי, ישראל2161889-1960
טוקר, נפתלי7311939-2010
טור סיני, נפתלי הרץ2161886-1973
טורוב, ניסן21877-1953
טיטלבוים, דורה5611914-1988
טיקטין, יהודה595 
טיקוצקי, גדעון7671977
טיקטין, שמואל אפרים4731878-1962
טירספולסקי, צבי216 
טישלר, דרור – ראה אורון דרור  
טישלר, יוסף5771887-1971
טלפיר, גבריאל3921901-1990
טלפיר, רבקה3921901-1990
טמיר, נח891889-1986
טמקין, מרדכי5761891-1960
טן פי, יהושע3711914-1988
טנא, בנימין3041914-1999
טנאי, שלמה2641919-2000
טסלר, אליהו1041901-1965
טרכטמן, יעקב שמואל1981831-1925
טרקוב נעמני, ישראל / יעקב2661904-1970
טשרנוביץ, חיים (רב-צעיר)3381870-1949
טשרנוביץ אבידר, ימימה – ראה אבידר טשרנוביץ, ימימה  
טשרניחובסקי, ישעיהו198 
טשרניחובסקי, שאול11875-1943
י.  
יבין, נפתלי (נמסר ע”י ארנה רז)8211936-1972
ידלין, נעה8131975
יהושע, בן ציון9821936
יובל, נורית7441940
יוזליט, יעקב217 
יונתן, נתן4931923-2004
יוסיפון, דוד2171904-1983
יוסיפון (יוסקוביץ), זאב3351896-1976
יורם, שלמה5941893-1968
ייבין, שמואל3451896-1982
ילון, חנוך2791886-1970
ילין, אביעזר2171890-1971
ילין, דוד2171864-1941
ילן שטקליס, מרים1911900-1984
ילסקי, ישראל2171865-1927
ינסוביץ, יצחק5441909-1989
יסעור, פנחס4641920-1990
יעוז קסט, איתמר1121934-2021
יעקבי, גד5161935-2007
יערי פולסקין, יעקב1951887-1944
יערי, אברהם1791924-2008
יערי, יהודה2611900-1982
יפה, אברהם בנימין4151924-2008
יפה, אריה יעקב431886-1964
יפה, ליב218B1876-1948
יפה, שמעון דוד218C1889-1957
יציב, יצחק881890-1947
ירדן, דב1231911-1986
ירושלמי, אליעזר1001900-1962
ירושלמי, אפרים2181862-1952
ירושלמי, שמשון דב1001892-1968
ישורון, אבות4091904-1992
ישורון, הלית7551942
ישי, אורציון6221936-2013
ישראלי, אהרן (ארקה)218A1898-1989
כ
כהן, אדיר1781937
כהן, יעקב2191881-1960
כהן, ישראל2811905-1986
כהן, צבי2191895-1968
כהנא, בתיה2191901-1978
כהנוב, ז’קלין4951917-1979
כוכב, יהושע220 
כנעני, דוד2951912-1982
כנעני, יעקב731883-1941
כפרי, יהודית6811935
כץ, אמנון4611954
כץ, שמואל721 
כצנלסון, ברוך1881900-1968
כצנלסון, ברל2201887-1944
כצנלסון, רבקה5001903-1992
כרמל יונתן נילי5031942-2014
כשדאי, צבי2211862-1937
ל
   
לב, משה5191917
לבנר, ישראל בנימין2211862-1916
להב רדלמסר, תמיר7461953
לווה, הינריך2211869-1951
לוז, צבי5141930
לוי תנאי, שרה7501911-2005
לוין, דב3781925-2016
לוין, חיה6251947
לוין, חנוך7791943-1999
לוין, יהודה צבי2221852-1934
לוין, ישראל88.11924
לוין, מנשה (צילומים בלבד)2221903-1981
לוין, שמריהו521867-1935
לוינזון לביא, משה זאב88.21886-1955
לוינסון, אברהם1551891-1955
לונץ, אברהם משה2221854-1918
לופבן, יצחק2221888-1948
לופו, רודולפו222 
לוריא, ירוחם3391914-1977
לוריא, שלום5301920-2011
לזר, דוד2021902-1974
לזר, שמעון מנחם2221864-1932
לחובר, פישל161883-1947
לחובר, שמואל2921897-1972
לטריס, מאיר2231800-1871
ליבנה, צבי4001891-1985
ליברכט, סביון8081948
ליויק, ה2231888-1962
ליזרוביץ, י. א2231883-1927
ליטאי, אהרן2231878-1952
ליכטנבום, יוסף1111895-1968
לילינבלום, משה ליב2231843-1910
לינמן, צדוק2231904-1973
לינק, ברוך6141947-2019
ליס, אברהם5561913-1998
ליסין, אברהם6011872-1938
ליסיצקי, אפרים1141885-1962
ליף, חיים5411912-1993
ליפסון, מרדכי1271885-1958
ליפסקר, אבידב6431949
ליפץ, דב2571897-1990
ליפשיץ, אליעזר מאיר2231879-1946
ליפשיץ, אריה931901-1986
למדן, יצחק1961899-1954
לנדר, פנחס2551905-1987
לנץ, אריה222 
לסקוב, שולמית6691916-2016
לסקלי, חזי8281952-1994
לפיד, שולמית6711934
לשם, גיורא4141940-2011
מ
מאוחד, דוד (קלינגהופר)92 
מאיר, מירה7321932-2016
מאירוביץ, אהרן3151910-2006
מאפו, אברהם2271808-1867
מבש”ן – ר’ בראונשטיין, מנחם מנדל  
מגד, אהרן4421920-2016
מגד, איל5711948
מגנס, יהודה לייב2241877-1948
מוהר, מאיר2241888-1967
מולודובסקי, קדיה2241894-1975
מולודובסקי, קדיה2241894-1975
מוקדוני, אלכסנדר2241878-1958
מור, דוד6441967
מוסינזון, יגאל7761917-1994
מוריאל, יחזקאל5911934
מורין, זלמן548 
מזוריק, איזק – ראה קדמיאלי, איזיק  
מזי”א, אהרון4341858-1930
מיזליש, פנינה6411936-2012
מיטוס, אליהו151892-1977
מייזלש, משה חיים3741903-1994
מיכאלי, בנציון4531902-1995
מיכאלי, ללי ציפי8041964
מיכלי, בנימין יצחק641910-1989
מיכלין, יעקב4631867-1947
מילר, שמואל2251887
מינץ, אריה ליב2251956-
מישורי, אפרת7701858-1935
מיקלישנסקי, יעקב קופל3541910
מירויס משה פלק12 
מישקובסקי, גיטל5571914-1988
מישקובסקי, זלדה4591914-1984
מלאכובסקי, הלל2261860-1943
מלאכי, אליעזר רפאל2261895-1980
מלטון, אפרים79 
מליץ (מלצן), נחום2261891-1964
מלץ, דוד2261899-1981
מלצר, שמשון651909-2000
מנדלי מוכר ספרים1381835-1917
מנדלסון, מרדכי2781968-1982
מנוח, יהושע2261892-1978
מנוסי, דידי7131928-2013
מנצח, נפתלי1731882-1969
מסליאנסקי, צבי הירש227A1856-1943
מרגולין, אברהם510 
מרגולין, פייבל5121870-1942
מרון, נגה6031928
מרחביה, חן מלך961910-2003
מרק, נתן2241897-1988
מתיסון, צבי228 
מתתיהו, מרגלית6291945
נ
נאור, מרדכי7081934
נאור, לאה7731935
נאמן, יהושע ל4501889-1979
נאמן, נפתלי4551928-1986
נאמן, פנחס1591889-1982
נביסקי, משה228 
נגיד, חיים6941940
נוי, דב2281920-2013
נוסבוים, חיים דוד2281860-1944
נורמן, יצחק2681899-1971
ניב, יעקב3661905-1976
ניגר, שמואל2281883-1955
ניצן, שלמה4081921-2006
ניר, אהרן2281900-1955
נכט, יעקב2841873-1959
נסים, קובי5861952
נריה, משה צבי4391913-1995
נתנאלי רותמן, יעקב2281892-1962
ס
סבר (סברדליק), מרדכי4541906-1984
סברדליק, עודד5021938-1966
סגל, יוסף229 
סדן, דב111902-1989
סובול, יהושע6851939
סולה, משה זאב2291908-1994
סופרים שונים661910-1989
סוקולוב, נחום2291859-1936
סיון, אריה7221929-2015
סילמן, קדיש יהודה1151880-1937
סיקו, מאיר3031876-1949
סלוצקי, יהודה3031915-1978
סלוצקי, משה ראובן5971851-1934
סלושץ, נחום1091872-1966
סלע, יצחק2911902-1971
סמיטיצקי, אריה2301883-1945
סמילנסקי, מאיר3311876-1949
סמילנסקי, משה230A1874-1953
סמל, נאוה6891954-2017
סנד, אלכסנדר3131921-2004
סנד, יונת3131926-2014
ספורטה, רפאל6171913-1983
ספיבק, יצחק1341886-1977
סקציר, מוטל4321907-1987
סרבריאני, ישראל5511900-1978
סרי, דן בניה7141935
סרנה, יגאל7361952
סתוי, זיסי6671939
סתוי, משה91884-1964
ע
עבר הדני, אהרון2311899-1972
עגן, יצחק1691909-1991
עגנון, שמואל יוסף1351888-1970
עובדיהו, מרדכי1861909-1981
עמיר פינקרפלד, אנדה1181902-1981
עומר, הלל4961926-1990
עצמוני (קיהן), מיכאל318 
עקביא, אברהם אריה1291882-1964
עקביא, אוריאל2311909-1997
עקביא, מרים4011927-2015
עקביהו, יצחק4861913-1999
פ
פאהן, ראובן2311878-1939
פגיס, דן4921930-1986
פוגל, דוד2311891-1944
פוגלסון, מנחם1741894-1972
פוגרבינסקי, יוחנן2321895-1959
פודריאצ’יק, אליעזר3401914-2000
פוזננסקי, מנחם751887-1956
פוחצ’בסקי, נחמה6741869-1934
פוירשטיין, אמיל3801914-1993
פורת, אליהו3761906-1966
פורת, אלישע3811938-2013
פיטליק, שמואל3511885-1972
פיגין, שמואל591893-1950
פיכמן, יעקב81881-1958
פינסוד סקניק, חסיה2331889-1968
פינשטין, משה6001869-1969
פיצ’ניק, אהרון2701904-1994
פיקהולץ, חיה6401902-1974
פישלר דלמצקי, ברכה737 
פישלר, בנציון3161921-2019
פישמן, זכריה3241891-1926
פישקין, אהרון3011894-1966
פלאי, משה6471936
פלאי, פינחס7661930-1989
פלג, חיים6611911-2002
פלד, עודד4471949
פלזנטל, ברוך אריה2331822-1908
פלק, יוסף2861889-1968
פנואלי, שמואל ישעיהו1361904-1965
פנחס כהן, חוה8241955-2022
פניאל, נח1371905-1993
פסמניק, דניאל2331869-1930
פפירניקוב, יוסף4511895-1993
פרדקין, בנציון7521870-1938
פרוג, שמעון3221860-1916
פריבר, אידה2671902-1990
פריגרזון, צבי3171900-1969
פרידלנד, אליעזר דוד2341975
פרידלנד, חיים אברהם1821892-1939
פרידלנדר, יוסף3361753-1852
פרידמן, א. ל (לאה)234 
פרידמן, דוד אריה1251889-1957
פרידמן, טוביה2341922-2011
פרידר מתתיהו234 
פריל, גבריאל821911-1993
פרימן, אברהם2351890-1953
פרימן, אברהם חיים1661899-1948
פריצקר, אשר5991891-1958
פרישמן, דוד2361859-1922
פרלמן, שמואל841887-1958
פרנהוף, יצחק6161868-1919
  
פרנקל, מאיר2361906-1976
פרנקל, שרגא (בר טוביה)2361848-1878
פרסיץ, שושנה237B1893-1969
פרסמן, אידל2621902-1966
פרסמן, יוסף483 
פרסקי, דניאל211887-1962
פרץ, יצחק411899-1967
פתר, ליליה466 
צ
צבי, עזה7491934-2011
צובל, משה נחום2971878-1962
צוזמר, יעקב581868-1965
צורף, אפרים601903-1990
צייטלין, אהרן2371898-1973
צייטלין, הלל237A1871-1942
צינס, יפה6081928-2019
צמח, שלמה521886-1974
צנין, מרדכי5041906-2009
צנציפר, אריה – ראה רפאלי אריה  
צפילוביץ, צבי5401898-1989
צרטה, א.ב3321900-1977
ק
ק. צטניק (יחיאל דינור)5231917-2001
קאופמן, עזריאל6731929-2004
קאלו, שלמה7001928-2014
קבק, אהרן אברהם5891883-1944
קבקוב, יעקב4561918-2008
קגנובסקי, אפרים3551858-1893
קדמיאלי, איזיק285 
קדרי, שרגא3271907-1982
   
קוה, אהרן2801902-1995
קוטלר, זלמן2381874-1953
קויפמן, יחזקאל2381889-1963
קול, משה3601911-1989
קולטץ, טרודה אסתר487 
קופרשטין, ליב7411904-1992
קופשטין, ברכה4241909-1912
קוק, אברהם יצחק381865-1935
קוק, צבי יהודה381891-1982
קוריסקי, ליבל4111913-1999
קורן, ישעיהו7021940
קורצוייל, ברוך6801907-1972
קושורובסקי, שמעון – ראה שרב שמעון  
קושטאי, משה3111897-1957
קושניר, שמעון1921895-1985
קטן בן-ציון, דינה8161937-2023
קינן, עמוס6681927-2009
קיפניס, יצחק5331896-1974
קיפניס, לוין1531894-1990
קלו, שלמה7001928-2014
קלוגאי, יצחק2381888
קלוזנר יחזקאל238 
קלוזנר, יהודה אריה2381910-1970
קלוזנר, יוסף631874-1958
קלין, שמואל2391886-1940
קלינגהופר, יהודה דוד – ראה מאוחד דוד  
קלינמן, משה2391870-1948
קלינשטין, נחום509 
קלצקין, יעקב921882-1948
קמזון, יעקב דוד2391900-1980
קמחי, דב1521889-1961
קמינקא, אהרן981866-1950
קמרון, אסתר4061941
קנביל, שבח239 
קנז, יהושע6831937
קנטורוביץ, שרה239 
קניוק, יורם6281930-2013
קסטל בלום, אורלי6501960
קפלן, ישראל3481902-2003
קפלן, ליאת7031956
קפלן מרדכי, מנחם2391881-1983
קץ, בנימין4881906-2002
קרוא, ברוך2401889-1972
קרול, צבי2401907-1948
קריב, אברהם611900-1976
קרינקין, יפה4301917-1987
קריץ, ראובן3301928
קרל, צבי6231873-1959
קרליבך, עזריאל2401908-1956
קרמן, דני8091940
קרמפף, רחל5211906-1988
קרמר, שלום1321912-1978
קרן קיימת לישראל575 
קרני, יהודה2931884-1949
קרני, פרץ366 
קרניאלי, ישראל2411890-1967
קרסל, גצל2411911-1986
קשב שבתאי, טוביה4901898-1981
קשת, ישורון2821893-1977
ר
ראב, אסתר2421894-1981
ראובני, אהרן1901886-1971
רב הון, ארנה5371946
רבי, יעקב5171921-1988
רביד, יעקב (רטויצר)2451921-2012
רבידוביץ, שמעון2421897-1957
רבין, יוסף5281900-1987
רבינוב, יהושע3201904-2000
רבינוביץ, אהרן6461901-1945
רבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד (אז”ר)7471854-1945
רבינוביץ, זאב2421900-1991
רבינוביץ, זינה2421895-1965
רבינוביץ, יעקב1771875-1948
רבינוביץ, ישעיהו2761904-1972
רבינוביץ, שלום – ראה שלום עליכם  
רבינזון, חיים6261914-1989
רביקוביץ, דליה6951936-2005
רבן, נחמיה1071900-1960
רבניצקי, יהושע חנא7481859-1944
רבקה, מרים4261952
רגלסון, אברהם681896-1981
רדלר פלדמן, יהושע991880-1957
רובינשטיין, אליעזר2421926-1989
רוגל, מעין8171980
רוגל, נקדימון6931925-2011
רודי, צבי2421900-1972
רודין, אלישע2431888-1946
רוזן, אברהם3671889-1974
רוזנבלט, משה243 
רוזנטל, יהודה2001904-1976
רוזנפלד, אלכסנדר1891896-1990
רוזנצוויג, גרשון2431861-1914
רוטבלום, דוד5361876-1947
רוטבלט, חיים מנחם561875-1965
רוטנברג, מאיר2441895-1992
רוכמן, ליב3261914-1978
רון פולני, יהודה3671891-1983
רוקח, דוד2431916-1985
רז, אברהם4711937-1971
רז, הרצליה4331921-2016
רז, שאול4701920-1988
רז, שמחה4171931
רזיאל ז’קונט, ורדה4621940
רזניק, יעקב2581892-1952
רזניק, שלמה260 
רחל (ראה בלובשטיין רחל)248 
רטויצר, יעקב – ראה רביד, יעקב  
רטוש, יונתן7191908-1981
רטוש, יונתן (ראה גם רין, צבי; ש. שפרה)  
ריבולוב, מנחם181895-1953
ריבלין, אברהם2961906-1993
ריבנר, טוביה3611924-2019
רידר, יוסף2451884-1960
ריזין, אברהם2771875-1953
ריזין, מרדכי זאב451881-1957
רייך, אשר4231937
ריכרט, ישראל3291891-1975
רימון, יוסף צבי2451889-1958
רימון, יעקב781903-1973
רין, צבי3951914-1998
רין, שפרה3951914-2012
ריפמן, יעקב4671818-1894
רכב, גוסטה6151891-1982
רמבה, איזיק2451907-1969
רמרז ראוך, גילה5831933-2005
רפאלי, אריה2451900-1977
רפל, יואל – ויזל, אלי823
רפפורט, שלמה יהודה2451790-1867
ש
ש. שלום971904-1990
ש. שפרה6871931-2012
שבא, שלמה7511929-2015
שבבו, שושנה7341910-1992
שביט, דן4251944
שביט, עוזי4251936
שבתאי, יעקב7651934-1981
שגיב, שמואל451892-1966
שה לבן, חיה593 
שה לבן, יוסף1871906-1982
שהם מתתיהו2471893-1937
שוהם, חיים4291935-1994
שויגר, יצחק – ראה דמיאל יצחק  
שוחטמן, ברוך421890-1956
שוחטמן, שושנה346 
שולווס, משה אביגדור2471909-1988
שולמן, מוינע547 
שולמן, קלמן2461819-1899
שוער, אברהם171869-1940
שופמן, גרשון801880-1972
שורון, י247 
שורץ, אברהם שמואל2471876-1957
שורץ, ברוך (1860-1933)8151860-1933
שורץ שה לבן, חיה (ראה שה לבן, חיה)593 
שורצבורג, אברהם ליב2471886-1949
שורר, חיים2471895-1968
שזר, זלמן2481889-1974
שזר-כצנלסון, רחל248A1885-1975
שחן, אביגדור775
שחם, דוד6911923-2012
שחם, נתן4031925-2018
שחר, חיים דב861891-1930
שחרור, ציפי6721953
שטיבל, אברהם יוסף1641884-1946
שטיין, אברהם שמואל5221912-1960
שטיין, שכנא2491882-1958
שטינברג, יעקב2831887-1947
שטינמן, אליעזר2711892-1970
שטינברג, אליעזר2491880-1932
שטריט, ישעיהו3141888-1946
שטריט, שלום3141888-1946
שטרית, נהוראי מ5871943
שטרן, נח2491912-1962
שטרנפלד, צביקה5851955
שטרסברג דיין, שרה7281938
שטרקמן, משה2501906-1975
שלום עליכם101859-1916
שילוני, גאיו5681924
שינפלד, אילן2501960
שישלר, הירש4601903-1977
שכטר, יוסף2501901-1944
שלו, יצחק251A1919-1992
שלו תורן, פועה7421930-2017
שלוין, בנימין4131913-1981
שלום עליכם101859-1916
שלונסקי, אברהם1581900-1973
שמאלי, אליעזר2511901-1985
שמואלי, אפרים2941908-1988
שמוש, אמנון3621929
שמי, דניאלה (כתבי יד בעתונות)7331943-2016
שמיר, משה4581921-2004
שמעוני, דוד1651886-1956
שנהוד, שלמה4121912-1984
שנהר, יצחק1311902-1957
שני, רינה – ר’ זמרני, אברהם  
שניאור, זלמן621887-1959
שניאורסון, מנחם מנדל6371902-1994
שניאורסון, פישל2521895-1958
שנר, יצחק252 
שפאן, שלמה1201898-1962
שפייזהנדלר, אברהם105 
שפיר, אליהו דוד2521911-1974
שפירא, אברהם252 
שפירא, אליעזר דב2521880-1967
שפירא, בנימין252 
שפירא, זושא2531898-1973
שפירא, חוה2531879-1943
שפירא, ישראל2531882-1957
שפירא, מלכה3671894-1971
שפרינצק, יוסף2541885-1959
שפריר, משה5801935
שץ, צבי3871890-1921
שץ, רבקה3871893-1981
שרב (קושורובסקי), שמעון5601931-1992
שרון, אברהם2541878-1957
שריד, יוסף5791940-2015
שרפשטין, בן עמי8031919-2019
שרפשטין, צבי791884-1972
שרת, משה2541894-1965
ת
תדהר, דוד2541897-1970
תדמון, חיים4971935
תודר, שמעון2541903-1973
תורן, חיים1711913-1988
תורן שלו, פועה7421930-2017
תיבון, אליעזר5491907-1998
תימן, אהרון525 
תלמי, אפרים1211905-1982
תלפז, גדעון5921936-2017
תמוז, בנימין4431919-1989
תמרי, משה1061910-2007
תמרת, אהרן שמואל2541869-1931
תרדיון, נחמן3581901-1979
דבר85 
כתבי עת
הדואר (ראה ריבולוב, מנחם)18 
גזית (ראה טלפיר, גבריאל)392 
 
מאזניים13 
העבר (כולל “מגילת טבח” – כרוניקה של הפרעות ברוסיה 1917-1918)341 
 
על המשמר388 
עתון 77440 
מוסדות וארגונים
ברית עברית עולמית176 
גנזים1841951
 
מלוא – מועדון לסופרים ואמנים479 
הוצאות ספרים
אחיעבר140 
עקד הוצאת ספרים570 
עם הספר257 
מקיצי נרדמים78 
שונות
 
כתב יד של יוצר בלתי ידוע407 
סופרים שונים שאין להם ארכיון ב”גנזים”66 
שערי ספרים עם הקדשות298