אבא קובנר (1918-1987)

משורר, סופר, אמן, חבר מחתרת שעמד בראש הלוחמים במרד גיטו וילנה ולאחר מכן מנהיג פרטיזנים. . קצין התרבות של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות. ממקימי בית התפוצות

מתוך חוברת של גנזים