אברהם בן-יצחק (1882-1950)


אף כי פרסם מעט שיריו בחייו – שירים מעטים נוספים פורסמו לאחר מותו – שמור לאברהם בן יצחק מקום מיוחד. בזכות כתיבתו המיוחדת, השונה כל כך ממה שהיה מקובל בזמנו, הוא מוכר כיום באחד מהאבות המייסדים של השירה העברית המודרנית. לארץ ישראל הגיע מוינה ב-1938 לאחר סיפוח אוסטריה לגרמניה. לאה גולדברג העריצה אותו והתקרבה אליו מאוד. אחרי מותו תיארה את הקשר המיוחד ביניהם בספרה “פגישה עם משורר”.
כתבי יד
מכתבים

מתוך חוברת של גנזים