אברהם יערי (1966-1899)


צילום: צלם לא ידוע, ישראל, שנות ה-50.

אברהם יערי (1966-1899) היה סופר, חוקר וביבליוגרף. נולד בשם אברהם ואלד בגליציה. קיבל חינוך מסורתי וכללי. עם עלייתו לארץ ישראל בשנת ,1920 עברת את שמו ליערי. למד בבית המדרש העברי למורים בירושלים. בשנת 1925 למד ספרנות וביבליוגרפיה בקולג’ האוניברסיטאי של לונדון. עבד בבית הספרים בירושלים עד לפרישתו. בשנת 1946 נשלח מטעם האוניברסיטה העברית יחד עם גרשם שלום להציל את אוצרות התרבות היהודית במזרח אירופה. הגיש תוכניות רדיו בקול ישראל שעסקו בהסטוריה הלאומית. במחקריו גילה כתבים אבודים, וחיבר ספרים רבים בתחום הביבליוגרפיה וההסטוריה של עם ישראל. היה חבר פעיל בוועד המנהל הראשון של מכון גנזים, וחבר בוועדת השופטים של פרס ביאליק לחוכמת ישראל. נפטר בשנת 1966 בירושלים. בארכיונו האישי השמור במכון גנזים של אגודת הסופרים קיימות 3 חטיבות: אוספים, כתבי יד ומכתבים. בכתבי ידו ניתן למצוא טיוטות להמנון האוניברסיטה העברית ולמאמרים בנושא מחשבת ישראל. בחטיבת המכתבים נמצאות התכתבויות עם דניאל פרסקי, פישל לחובר, גרשם שלום ואחרים.


כתבי יד
מכתבים