אברהם יצחק הכהן קוק (1935-1865)


 

נולד ברוסיה. נודע באישיותו הייחודית כאיש הלכה, פוסק ומורה רוחני, מאבות הציונות הדתית. עלה לארץ ישראל ב-1904 והתמנה כרב הראשי של יפו והמושבות. התפרסם גם כתומך בציונות ובחלוצים בוני הארץ, בהם ראה חלק מתחילת הגאולה של עם ישראל.  בגישה ליברלית זו הקים לעצמו מתנגדים רבים מקרב הקנאים מבני הישוב הישן בארץ. ב-1913 יזם את יציאתה של משלחת רבנים שביקרה ב-26 מושבות וקיבוצים בצפון הארץ. לאחר מלחמת העולם הראשונה התמנה כרב האשכנזי הראשון בארץ ישראל. הקים את הרבנות הראשית לא”י ואת ישיבת מרכז הרב בירושלים.    
מכתבים
תמונות