אורנן, עוזי 1923-2022

עוזי אורנן ביום מסירת ארכיונו לגנזים אוגוסט 2019

בלשן, חבר האקדמיה ללשון העברית, ייסד את הליגה למניעת כפייה דתית והיה מן הדוברים הבולטים שלה. זוהה עם התנועה הכנענית שאחיו, המשורר יונתן רטוש, היה בין מייסדיה. בין ספריו “דקדוק הפה והאוזן”, “מלון המלים האובדות” ו”צפורניו של אשמדאי – שמונה פרקים בחילוניות”.