אליעזר דוד רוזנטל (1856 – 1932), “מגילת הטבח”


סופר ומורה, נולד באוקראינה. פרסם סיפורים ורשימות בבמות ספרותיות עבריות שונות ובהן "המליץ" ו"הצופה". בשלהי מלחמת העולם הראשונה היה עד לפרעות הקשות שפרצו באוקראינה, שבהן נרצחו עשרות אלפי יהודים על ידי האוקראינים בהנהגתו של סימון פטליורה, ונחרבו קהילות שלמות. מזועזע ממה שראה הקדיש את כל זמנו לאיסוף עדויות מפי הניצולים. את העדויות והרישומים שעשה ריכז בספר "מגלת הטבח", על פי סדר האלפבית של שמות העיירות. הספר יצא לאור בחלקו ב-1927. כתב היד הגיע ל"גנזים" יחד עם הארכיון של כתב העת "העבר" לחקר יהודי רוסיה, והוא מהווה תיעוד היסטורי מרגש של התקופה הנוראה ההיא.

מגילת הטבח