אפרים תלמי (1982-1905)


נולד בפולין. עלה ארצה בשנת 1925 . בשנים 1936 - 1947 ערך את בטאון המחתרת "במחנה" של ארגון ה'הגנה'. ב-1944 הצטרף למערכת העיתון 'דבר', היה הכתב הצבאי הצבאי. בשנים 1956- 1970 ערך את השבועון 'דבר לילדים' וכתב בו סיפורים ושירים . ב-1955 זכה בפרס סוקולוב וב-1978 הוענק לו פרס יציב על תרומתו בתחום הספרות לילדים. והעיתונאות

מכתבים