ביאליק, חיים נחמן (1873-1934)

מגדולי המשוררים העברים בעת החדשה שזכה לתואר “המשורר הלאומי”. השפעתו על חיי התרבות והרוח של העם היהודי חרגה הרבה מעבר לשירה, והקיפה את פעילותו הענפה כסופר, מסאי, מתרגם עורך ומו”ל. נולד בכפר ראדי הסמוך לז’יטומיר, באוקראינה כיום. ב-1890 החל בלימודיו בישיבת וולוז’ין, אך עד מהרה השתלב בלימודי השכלה ובפעילות ציונית. שם גם כתב את “אל הציפור”. ב-1924 עלה לארץ ישראל עם רעייתו מאניה והשתקע בתל אביב. בשנות פעילותו הציבורית והתרבותית – בין היתר כמקימה של אגודת הסופרים העברים וכיו”ר שלה עד מותו – תרם להכרתה של העיר כמרכז התרבותי והספרותי של היישוב בארץ ישראל.

מתוך חוברת של גנזים