זכריה פישמן (1891 – 1926)

סופר, ספרן וביבליוגרף, נחשב כביבליוגרף הראשון של הספרות העברית – ורק מותו בטרם עת קטע את תוכניתו הגדולה להוציא לקסיקון לספרות העברית. החומרים הביבליוגרפיים שאסף שימש חוקרים וביבליוגרפים רבים אחרי מותו. נולד בבסרביה, אחיו של הרב י”ל מימון (פישמן) ועדה מימון.  עלה לארץ ישראל ב-1913, השתלם בספרנות בארה”ב, חזר לארץ ישראל ועבד זמן מה בספריה העירונית שער ציון בתל-אביב. פרסם מאמרים, רשימות ואגדות שכונסו לאחר מותו בספר “אגדות הארץ הקדושה”.