חיים ליף (1914-1993)

מבקר ספרות, מסאי, עורך ומחנך יהודי אמריקאי. היה מרצה לספרות עברית בישיבה יוניברסיטי. וכן שימש כאחד העורכים של כתבי עת שונים: “בצרון”, “הרופא העברי” ו”ניב”.