יהודה בורלא (1969-1886)


סופר, יליד ירושלים, בן למשפחה ספרדית מיוחסת וצאצא לשושלת רבנים. עד גיל 18 למד תורה ותלמוד בבית מדרש ובישיבה, ולאחר מכן למד בבית הספר למורים “עזרה” בירושלים והחל לעסוק בהוראה. בספריו תיאר את הווי החיים של היהדות הספרדית ומחיי הערבים והבדואים בארץ ישראל ואף על אהבה חוצה גבולות בין יהודי לערביה. מספריו הידועים: “בלי כוכב”, “עלילות עקביא”, “אשתו השנואה” ו”נפתולי אדם”. ברומנים ההיסטוריים שלו כתב על יוצרים ואנשי רוח ספרדיים: רבי יהודה הלוי והרב יהודה בן שלמה חי אלקלעי, ממבשרי הציונות. כיהן כיו”ר “גנזים” וכיו”ר אגודת הסופרים.

 

כתבי יד
מכתבים
תמונות

מתוך חוברת של גנזים