יוכבד בת מרים (1901-1980)


נולדה כיוכבד זֶ’לזניאק בקפליץ’ שברוסיה הלבנה. בגיל 17 החליפה את שם משפחתה ל”בת-מרים” כיוון שהיה לה ברור שתהיה משוררת, כמרים אחות משה. הנוכחות הנשית אפיינה את שירתה. מבקרים ציינו כי ספק אם הייתה עוד משוררת עברית כמוה שכתבה “כמו גברים” והכריזה על עצמה כעל אישה אוהבת, יוזמת, תקיפה ומינית. את שיריה הראשונים פרסמה ב”התקופה”, ב-1922, עוד בהיותה בברית המועצות. עלתה לארץ ישראל ב-1928. את שיריה המוקדמים קיבצה ב”מרחוק”, שיצא לאור ב-1932, ומאז המשיכה ופרסמה קובצי שירה רבים. 34 שנים לאחר מותה, כונסו שיריה והוצאו לאור מחדש ב”מחצית מול מחצית: כל השירים” (הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק, 2014, בעריכת רות קרטון בלום וגדעון טיקוצקי).

מכתבים

כתבי יד