יונה וולך (1985-1944)


צולם ע”י מרים שרון

משוררת שעוררה סערות רבות בלשונה הבוטה ובנושאי שירתה שכללו מיניות, פחד, מוות ושיגעון. רבים משיריה הולחנו והתפרסמו כמו “אני שוב מתאהב” ו”אדם צובר זכרונות”.