יצחק ארטר (1791-1851)

סופר וסטיריקן בולט מאנשי תנועת ההשכלה בגליציה. בחיבוריו “הצופה לבית ישראל”, “תשליך”, “מאזני משקל”, “תלונות סני וסנסני וסמנגלוף” ו”תולדות החלוץ”, שכונסו בספר “הצופה לבית ישראל” תקף את העולם הרבני הישן שאינו מוכן להיפתח להשכלה הכללית.