יצחק בשביס זינגר 1902-1991

מגדולי סופרי היידיש, חתן פרס נובל לספרות לשנת 1978, נולד בפולין למשפחה חרדית. אף כי החל לכתוב בעברית עבר ליצירה ביידיש – שהייתה שפתם של רוב יהודי אירופה וארה”ב באותן שנים. ספריו תורגמו לעשרות שפות וחלקם עובדו למחזות ולסרטים. מספריו שתורגמו לעברית: “העבד” (בתרגומיהם של חיים פלג ואברהם יבין), “המפתח” (בתרגום ישראל זמיר), “השטן בגוריי” ו”ספינה לאמריקה” (בתרגומה של בלהה רובינשטיין).