יצחק ליב ברוך (1953-1874)


צילום: צלם לא ידוע, ישראל, שנות ה-40

יצחק ליב ברוך (1953-1874) היה משורר, סופר ומתרגם. נולד בפלך קובנה, וקיבל חינוך מסורתי. בגיל 25 עבר לאודסה ורכש בכוחות עצמו חינוך כללי, כאשר בתקופה זו גם פרסם את שירו הראשון. בהמשך השלים לימודיו באוניברסיטת ברן לצורך קבלת תואר דוקטורט. בשנת 1907 החל ללמד בגימנסיה העברית בווילנה. בזמן מלחמת העולם הראשונה נמלט ליקטרינוסלב, ושב עם סיום המלחמה למקצוע ההוראה בעיר קובנה. בשנת 1923 עבר לגרמניה, בה התיידד עם סופרים עבריים ונתמנה לעורך ספרי הילדים של הוצאת “אמנות”. בשנת 1926 עלה לארץ ישראל, ולימד בגימנסיה “הרצליה”. המשיך לפרסם סיפורים, שירים, מאמרים ותרגומים כמו גם לערוך ספרי לימוד. נפטר בשנת 1953. במכון גנזים של אגודת הסופרים קיימות 3 חטיבות: אוספים, כתבי יד ומכתבים. בכתבי היד ניתן למצוא, בין היתר, טיוטות לתרגומיו: “הסוחר מוונציה” מאת שייקספיר ולגתה – “פרשת חיי – דברי פיוט ואמת”. בחטיבת המכתבים שמורות התכתבויות עם מנחם ריבולוב, אפרים ליסיצקי ואחרים.


כתבי יד