יצחק נורמן (1889-1971)

סופר, עורך ומבקר ספרות. נולד בדובובה באוקראינה שבה היה מפעילי תנועת “החלוץ”. עם עלותו לארץ ישראל ב-1928 התערה בפעילות הספרותית והתרבותית של היישוב, והיה בין חברי מערכת השבועון הספרותי “טורים” ומהמשתתפים הקבועים ב”כתובים”. היה מנהלה הראשון של “קרן התרבות ישראל אמריקה”. מפרסומיו: “חליל הרועים” (1931), “יעקב ורחל באוהל” (1931).

מכתבים