י.ל.גורדון (1892-1830)


משורר,סופר ומבקר. מדובריה הראשיים של תנועת ההשכלה. הרבה לכתוב בכתב-העת "המליץ" והיה מעורכי "המגיד". משיריו: "על קוצו של יוד" ו"בת יפתח בטרם מותה".

כתבי יד