לוין קיפניס 1990-1894

מעטים הם הסופרים והמשוררים לילדים הזוכים ל"חיי נצח" כמו לוין קיפניס, שהשבוע ב-20 ביוני צוין יום השנה ה-28 לפטירתו בגיל 95. עד היום שרים וקוראים את יצירותיו בגני הילדים ובבתי הספר. "אליעזר והגזר" הוא רק אחד מהם. במשך 80 שנות יצירה כתב לא פחות מכ-800 סיפורים, 600 שירים וכמאה ספרים לילדים. מאז עלה מרוסיה לארץ ישראל ב-1913, כתב, ערך, לימד, הקים תיאטרון לילדים והוציא לאור פרסומים שונים. חתן פרס ישראל (1978). יצירותיו תורגמו לשפות רבות. בין שיריו הידועים: "שנה טובה" (שנה הלכה שנה באה), "לביבות" (קמח מן השק), "סביבון סוב, סוב, סוב", "אני פורים", "סלינו על כתפינו", "רקפת", "גינה לי".
אין ספק. בשיעור כתיבה תמה – היה מקבל טוב מאוד. הצצה בכמה מכתבי היד שלו, מגלה כתיבה תמה וברורה. כמוה גם התוכן – מובן ותמים עד כדי להכמיר את הלב. אי אפשר לעצור את המחשבה המתגנבת – לו היה מתחיל את הקריירה שלו היום, האם היו שיריו וסיפוריו נכנסים לקנון ספרות הילדים בעידן המתוחכם שלנו.
אביא שתיים מיצירותיו הנמצאות ב"גנזים" אגודת הסופרים: אתחיל בשיר על יונים שתים שעפו לירושלים, ואמשיך בסיפור-משל על אחד משועלי שמשון, ואי אפשר שלא לחשוב על עפיפונים התבערה של עזה בימים אלה.
יצחק בר יוסף, "גנזים" אגודת הסופרים

לוין קיפניס, יונים
יונים שתיים / עפו לירושלים. / מה אכלו? / מן של אור. / מה שתו? / טל של מור / אי שם נמו? / על ראש כותל רם / מה חלמו? / ישראל קיים! / יונים שתים / חזרו מירושלים. / מה ספרו? / גרו-גרו-גיר / כותל קודש / שם מזהיר, / בו כל אבן / מבשרת שיר: / "חוגו! חוגו! / נגאלה העיר!"

לוין קיפניס, שועל חרוך-זנב ושכוי<
חרוך-זנב שועל – והוא הנהו / אחד משלוש מאות השועלים, / אשר שלח שמשון בשיבולים / נמלט כל עוד נפשו קרבהו, / והוא עייף, / כואב, רעב, / ויסר אל הכפר. / וירא: / על עץ שכוי אדום-כרבולת / עומד לו על ענף / ועל ידו התרנגולת. / וירד ריר מפיו לראות בני הכנף./
"שלום ! / קרא שועל חנף / אני משדה הפלשתים אמהרה, / ותבוסתם אשר נחלו / וחלליהם אשר נפלו / לכם היום אספרה. / אך מה לכם על עץ ענף? / אלי רדו נא יחד / ואל תפחדו פחד, / הן לא זאב, אף לא שועל אני, / רדו ותיווכחו שגם זנב אין לי!"
ענה שכוי בר-דעת: / "אמנם, חביב, זנב חסרת, / כאשר דיברת, / אם כך מלידה חיסרתהו, / אם בעבוט נתתהו / לא לי לדעת. / אולם אני מכיר שועל לא בזנב, / כי אם בפניו. / וזה הכלל אשמור ואף אדע ידוע: /
'הישמר לך מכל חיה ולה שיניים, / אף אם חסרו לה גם זנב וגם אוזניים, / כל עוד חיה יחיה הלוע!"

לוין קיפניס (1990-1894)


מעטים הם הסופרים והמשוררים לילדים הזוכים ל"חיי נצח" כמו לוין קיפניס. עד היום שרים וקוראים את יצירותיו בגני הילדים ובבתי הספר. "אליעזר והגזר" הוא רק אחד מהם. במשך 80 שנות יצירה כתב לא פחות מכ-800 סיפורים, 600 סיפורים וכמאה ספרים לילדים. נולד ברוסיה, ומגיל צעיר החל לכתוב ולפרסם שירים לילדים. מאז עלה לארץ ישראל ב-1913, כתב, ערך, לימד, הקים תיאטרון לילדים (ב-1928) והוציא לאור פרסומים שונים לילדים. חתן פרס ישראל לספרות ילדים(1978). יצירותיו תורגמו לשפות רבות. בין שיריו הידועים: "שנה טובה" (שנה הלכה שנה באה), "לביבות" (קמח מן השק), "סביבון סוב סוב סוב", "אני פורים", "סלינו על כתפינו", "רקפת", "גינה לי".

כתבי יד
מכתבים