מאיר אלעזרי וולקני (מאיר וילקנסקי) (1949-1882)


צילום: צלם בלתי ידוע, ארצות הברית, שנות ה-20

מאיר אלעזרי וולקני (מאיר וילקנסקי) (1949-1882) היה סופר, איש העלייה השנייה. נולד בפלך וילנה בליטא, בצעירותו למד בישיבה, ובשנת 1905 עלה לארץ ישראל. עבד כפועל חקלאי בפתח-תקווה, ולאחר מכן שימש כמזכיר במשרד הארצישראלי בהנהלת ארתור רופין. כתב סיפורים קצרים שהתפרסמו ב”העומר” וב”הפועל הצעיר” ופרסם ספרים מחיי הפועלים והחלוצים בארץ ישראל בתקופת העלייה השנייה. בסוף ימיו התגורר בכפר ויתקין לצד בתו. נפטר בשנת 1949. ארכיונו מופקד במכון גנזים – אגודת הסופרים, וכולל חטיבת מכתבים ובה, בין השאר, מכתבים אל נחום גוטמן, זלמן שזר ומכתבים מאשר ברש.


מכתבים