מירי דור (1910-1945)

משוררת וסופרת ילדים. בת למשפחת מפורסמת – נולדה לפנינה ויחיאל היילפרין, אחותם של יונתן רטוש, צבי רין ועוזי אורנן. בגיל 16 החלה לכתוב שירים וכעבור כשלוש שנים החלה לפרסם ב”מאזנים” וב”כתובים”. ב-1919 עלתה עם משפחתה לארץ ישראל באוניה “רוסלאן”. למדה בפריז  בלשנות וזואולוגיה, ועם שובה ב-1938 לארץ ישראל החלה לכתוב סיפורים על בעלי חיים – שרבים מהם התפרסמו ב”דבר לילדים”. נפטרה בדמי ימיה והיא בת 35 בלבד. סיפוריה התפרסמו לאחר מותה בספר “ביברו של עולם” (תש”ח) ושיריה – בקובץ “שולל: צרור שירים” (תש”ט). עסקה גם בתרגום, ובין היתר תרגמה מסיפוריו של ז’אן פול סארטר ואת “בשלגי הקילימנג’רו” של ארנסט המינגווי.