משה בסוק (1907-1966)

יליד קובנה שבליטא, שמאז מלחה”ע הראשונה נדד בליטא ובפולין והיה מאנשי תנועת החלוץ ועורכיה הספרותיים. ספר שיריו הראשון “בשלבים” יצא לאור ב-1934, ובעקבותיו שירים ביידיש ואנתולוגיה של שירה א”י חדשה. עלה לארץ ב-1936, חבר אשדות יעקב, עורך “מבפנים” וחבר מערכת הוצאת הקיבוץ המאוחד. תרגם מיידיש ומפולנית, ערך ספרים רבים ופרסם מאמרי ביקורת. בשנותיו האחרונות כתב שירה עברית מודרניסטית.

מתוך חוברת של גנזים