סופרים מדברים


ניצה שחר ויצחק בר-יוסף משוחחים עם רון נשיאל על הסופרת דורה אברהמית, שארכיונה הגיע לגנזים לאחרונה אדיבה גפן משוחחת עם רון נשיאל על פניה ברגשטיין, לציון 70 שנה למותה
יו”ר גנזים אדיבה גפן ויצחק בר-יוסף מגישים תוכניות רדיו מאוצר ארכיון גנזים ברדיו מליץ
יו”ר גנזים אדיבה גפן ויצחק בר-יוסף מגישים תוכניות רדיו מאוצר ארכיון גנזים ברדיו מליץ
יו”ר גנזים אדיבה גפן ויצחק בר-יוסף מגישים תוכניות רדיו מאוצר ארכיון גנזים ברדיו מליץ
1 2