חוקרים בגנזים

עורך: גדעון טיקוצקי,ספרית פועלים 2019
יצא בהוצאת המשפחה, 2019

מבואות, הארות וביוגרפיה: מנחם פרי. הוצאת הקיבוץ המאוחד 2019
הוצאת פרדס 2018
הוצאת הקיבוץ המאוחד 2017
הוצאת כרמל 2017
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה 2016