קלמן שולמן (1812-1899)

סופר ומתרגם עברי, מאנשי תנועת ההשכלה בוילנה.

מתוך חוברת של גנזים