ראובן קריץ (1928-2020)

סופר, חוקר ומתרגם. נולד בוינה ועלה  עם אביו לישראל ב-1938. בעל תואר שלישי בספרות השוואתית. במקביל לקריירה האקדמית שלו בארץ ובחו”ל, פרסם ספרים רבים, חלקם בעילום שם או בשמות בדויים ובשמות עט שהידוע בהם הוא “ריקי קלר”. ספריו לבני הנעורים זכו לפופולריות רבה. מספריו הידועים: “בוקר חדש”, “חטאות נעורים”, “אחות קטנה” וספר המחקר “שירת רחל”.