רבקה אלפר (1958-1902)


צילום: צלם לא ידוע, ישראל, 1947

רבקה אלפר (1958-1902) הייתה סופרת ועורכת. נולדה בשם אלפרוביץ’ בפלך וילנה שבליטא לאביה השוחט והמורה ללימודים כלליים שאצלו למדה עד שעברה לחרקוב בגיל 14. בשנת 1925 עלתה לארץ ישראל והתיישבה בקיבוץ גבעת השלושה. עבדה כפועלת בפתח תקוה, ולאחר מכן עסקה בהוראת הספרות והתנ”ך במשקי הכשרה לפועלות. פרסמה את סיפוריה הראשונים בעיתון “דבר” תחת שם העט “אלה ר.”, ובשם זה הוציאה גם את ספרה הראשון “פרפורי מהפכה”. בשנת 1944 הצטרפה למערכת “דבר הפועלת”. עד מותה פרסמה שני ספרים היסטוריים: “המתנחלים בהר” שעוסק שראשית ההתיישבות במוצא, והספר “קורות משפחה אחת” על אודות משפחת דנין. נפטרה בשנת 1958 בתל אביב. בארכיונה האישי השמור במכון גנזים של אגודת הסופרים קיימות 3 חטיבות: אוספים, כתבי יד ומכתבים. בכתבי היד ניתן למצוא, בין היתר, את הטיוטות לסיפורים “יום כביסתה הראשון” ו”שומרת לילה”. בחטיבת המכתבים נמצאות התכתבויות עם יעקב פיכמן, חיים ארלוזורוב, רחל כצנלסון שזר, רבקה גובר ואחרים.


כתבי יד
מכתבים