ש”י (שאול ישראל) איש הורוויץ (1861-1922)

פובליציסט והוגה דעות, היסטוריון ומו”ל, יליד מחוז הומל ברוסיה הלבנה, שנחשף בגיל צעיר לרעיונות ההשכלה והציונות. ב-1881, בעת לימודיו בסנט פטרבורג ובמוסקבה, היה ממייסדי אגודת “בני ציון”. ב-1897היה נציג מחוזו בקונגרס הציוני הראשון. ב-1906 עבר לברלין, שם תרם לתחיית השפה העברית והוציא לאור את “העתיד – מאסף ספרותי-מדעי לברור ענייני היהודים והיהדות”. איש הורוויץ עורר עליו מתנגדים רבים בעקבות מאמרו הספקני והפסימי  “לשאלת קיום היהדות”.

מתוך חוברת של גנזים