שמואל אבא הורודצקי (1871-1957)

נולד ברוסיה בשנת 1871, עלה לישראל בשנת 1939. היה חוקר חסידות ומיסטיקה וחתן פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת תש”ח . נפטר בשנת 1957 ומנקבר בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב.

מתוך חוברת של גנזים