ארכיונו של נתן יונתן הועבר בשלמותו ל”גנזים”

נטע, בתו של נתן יונתן העבירה לגנזים את הארכיון ובו שירים, מכתבים וחומרים אישיים. ובכך נשלם הארכיון של המשורר שהעביר לגנזים חלקים ממנו עוד בחייו. יצחק בר יוסף ונווית שמואלביץ, טיפלו בהעברת הארכיון החשוב לגנזים.