ביקור משפחתי

רני וענבר עמיר, נכדה ונינתה של  אנדה עמיר-פינקרפלד ביקרו ב”גנזים” ועיינו בארכיונה השמור במכון.