פרופ’ דוד אוחנה ביקר במכון “גנזים” במסגרת עבודת המחקר על ז’קלין כהנוב!

פרופ’ דוד אוחנה הגיע לארכיון גנזים כדי להתחיל בעבודת המחקר על ספרו
מונודרמה על חיי ז’קלין כהנוב
לביקור בארכיונה של ז’קלין כהנוב