מכון גנזים מציין את יום הולדתם של אבות ישורון, מרים ילן שטקליס ונתן יונתן, שחל בחודש ספטמבר !

מכון גנזים מציין את יום הולדתם של אבות ישורון, מרים ילן שטקליס ונתן יונתן, שחל בחודש ספטמבר !

 

אבות ישורון 19.09.1904

מרים ילן-שטקליס 21.09.1900

נתן יונתן 23.09.1923