עידו בסוק, מחבר הביוגרפיה “ליופי ונשגב לבו ער” על שאול טשרניחובסקי מודה למכון גנזים