אברהם בלבן כותב על אדיבה גפן, יו”ר גנזים ומציאת יומנה של הנערה לאה גולדברג