דורית זילברמן הפקידה את ארכיונה במכון “גנזים”

הסופרת דורית זילברמן הפקידה את ארכיונה ב”גנזים”