הרב יוחנן פריד, מנהל בית הרב קוק מבקר בגנזים !

הרב יוחנן פריד, מנהל בית הרב קוק, בא לבקר בגנזים  לעציץ  בארכיון של הרב קוק. ממנו למדנו שארכיון הרב קוק הגיע לגנזים על ידו, לפי הוראת בנו של הרב קוק.