חלב כוכבים – מחווה ליונה וולך במסגרת אירועי סדרת “העברים” 14.12.2017