מה למנדלי וליח”צ? מתוך המדור “דברי הימים במעמקי הספרות העברית”, עיתון “ישראל היום”. 5.01.2018

מה למנדלי וליח”צ? מתוך המדור “דברי הימים בעמקי הספרות העברית”, עיתון “ישראל היום” 5/01/2018