מכתבים נדירים מארכיון הרב קוק הועברו למכון “גנזים”

בהוראת צבי יהודה הכהן קוק זצוק”ל העביר הרב יוחנן פריד מכתבים נדירים מארכיון הרב בירושלים לארכיון אגודת הסופרים העבריים בתל אביב. מתוך עיתון “אתרוג”: